Malmö

Malmö kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 333 633 människor (2017). Landarealen är 156 kvadratkilometer.

Malmö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

333 633

34 897

Antal, 2017

Tredje högsta i Sverige

Medelålder

38,4

41,2

År, 2017

Nionde lägsta i Sverige

Befolkningsökning

4,9

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

233 596

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

32,42

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

32,5

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

67,3

79,1

Procent, 2017

Näst lägsta i Sverige

Andel företagare

5,0

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

13,0

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

13,9

7,0

Procent, 2018

Tredje högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,5

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

18,1

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

159

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

SKANSKA SVERIGE AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 025

Största offentliga arbetsgivare

MALMÖ KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 18 475

Kommunens skatteintäkter

38 778

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 405

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

51 948

52 057

kr per invånare, 2017