Malmö

Malmö stad ligger i Skåne län och har 351 749 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 273 276 kronor. Kommunalskatten i Malmö stad är 32,42 procent 2022.

Malmö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

351 749

36 043

Antal, 2021

Tredje högsta i Sverige

Medelålder

38,5

41,6

År, 2021

Nionde lägsta i Sverige

Befolkningsökning

3,7

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

273 276

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

32,42

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

35,5

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

67,8

78,3

Procent, 2020

Fjärde lägsta i Sverige

Andel företagare

5,0

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

13,8

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

14,4

7,9

Procent, 2021

Högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

3,2

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

18,7

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

156

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Skanska Sverige AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 975

Anställda i kommunen

Malmö kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 24 423

Kommunens skatteintäkter

43 421

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 959

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

58 341

58 058

kr per invånare, 2021

Malmö har landarealen 157 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 32:a minsta i landet.

För måtten invånare i kommunen och andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt lågt.