Malmö

Malmö stad ligger i Skåne län och har 347 949 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 252 232 kronor. Kommunalskatten i Malmö stad är 32,42 procent 2021.

Malmö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

347 949

35 791

Antal, 2020

Tredje högsta i Sverige

Medelålder

38,5

41,4

År, 2020

Nionde lägsta i Sverige

Befolkningsökning

4,3

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

252 232

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

32,42

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

34,7

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

67,8

78,3

Procent, 2020

Fjärde lägsta i Sverige

Andel företagare

4,9

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

13,8

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

15,3

8,5

Procent, 2020

Högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

3,5

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

18,0

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

156

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Skanska Sverige AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 975

Anställda i kommunen

Malmö kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 24 423

Kommunens skatteintäkter

40 696

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 514

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

56 401

56 219

kr per invånare, 2020

Malmö har landarealen 157 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 32:a minsta i landet.

För måtten invånare i kommunen och andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel företagare och andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt lågt.