Malmö

Malmö stad ligger i Skåne län och har 362 133 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 300 782 kronor. Kommunalskatten i Malmö stad är 32,42 procent 2024.

Malmö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

362 133

36 385

Antal, 2023

Tredje högsta i Sverige

Medelålder

38,7

41,7

År, 2022

Åttonde lägsta i Sverige

Befolkningsökning

4,1

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

300 782

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

32,42

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

36,3

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

74,4

80,8

Procent, 2022

Sjätte lägsta i Sverige

Andel företagare

7,9

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

13,7

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

12,1

6,4

Procent, 2023

Näst högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

3,1

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

17,7

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

167

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

SPRÅKSERVICE SVERIGE AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 1 175

Anställda i kommunen

Malmö kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 26 142

Kommunens skatteintäkter

46 269

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 312

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

59 553

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

11,3

12,3

Procent, 2021

Malmö har landarealen 157 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 32:a minsta i landet.

För måtten invånare i kommunen och andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För medelålder ligger värdet relativt lågt.