Malmö

Malmö stad ligger i Skåne län och har 344 166 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2018 var medianinkomsten i kommunen 243 321 kronor, vilket var den 23:e lägsta i landet. Kommunalskatten i Malmö stad är 32,42 procent 2020.

Malmö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

344 166

35 612

Antal, 2019

Tredje högsta i Sverige

Medelålder

38,4

41,3

År, 2019

Nionde lägsta i Sverige

Befolkningsökning

4,8

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

243 321

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

32,42

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

33,8

28,2

Procent, 2019

Förvärvsfrekvens

67,8

79,5

Procent, 2018

Näst lägsta i Sverige

Andel företagare

4,8

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

12,7

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

13,6

7,0

Procent, 2019

Näst högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

3,7

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

17,3

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

160

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

SKANSKA SVERIGE AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 025

Största offentliga arbetsgivare

MALMÖ KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 18 575

Kommunens skatteintäkter

40 696

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 205

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

55 681

55 841

kr per invånare, 2019

Malmö har landarealen 157 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 32:a minsta i landet.

För måtten invånare i kommunen och andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel företagare och andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt lågt.