Malmö

Malmö stad ligger i Skåne län och har 357 377 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 283 481 kronor. Kommunalskatten i Malmö stad är 32,42 procent 2023.

Malmö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

357 377

36 281

Antal, 2022

Tredje högsta i Sverige

Medelålder

38,7

41,7

År, 2022

Åttonde lägsta i Sverige

Befolkningsökning

3,8

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

283 481

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

32,42

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

36,3

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

69,9

79,6

Procent, 2021

Fjärde lägsta i Sverige

Andel företagare

5,0

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

13,7

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

12,5

6,7

Procent, 2022

Högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

3,0

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

17,7

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

167

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Pågen Färskbröd AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 175

Anställda i kommunen

Malmö kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 23 275

Kommunens skatteintäkter

46 269

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 312

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

59 553

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

11,3

12,3

Procent, 2021

Malmö har landarealen 157 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 32:a minsta i landet.

För måtten invånare i kommunen och andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt lågt.