Malå

Malå kommun ligger i Västerbottens län och har 3 034 invånare.

Andelen företagare i Malå kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 61:a bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 283 635 kronor. Kommunalskatten i Malå kommun är 34,70 procent 2022.

Malå Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

3 034

36 043

Antal, 2021

Sjätte lägsta i Sverige

Medelålder

45,7

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−2,8

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

283 635

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

34,70

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

14,7

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

85,4

78,3

Procent, 2020

Nionde högsta i Sverige

Andel företagare

6,9

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

10,9

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,2

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,0

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

14,0

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

61

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

BENNYS GRÄV AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Malå kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 326

Kommunens skatteintäkter

50 250

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

25 389

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

71 919

58 058

kr per invånare, 2021

Malå har landarealen 1 598 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 57:e största i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.