Malå

Malå kommun ligger i Västerbottens län och har en befolkning på 3 122 människor (2018). Landarealen är   1 609 kvadratkilometer.

Malå Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

3 122

35 277

Antal, 2018

Sjätte lägsta i Sverige

Medelålder

45,4

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

0,4

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

273 547

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

34,75

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

13,5

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

85,9

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

14,5

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Tionde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,1

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,9

4,6

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

14,8

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

198

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

BENNYS GRÄV AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

MALÅ KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 525

Kommunens skatteintäkter

49 266

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 861

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

68 656

54 233

kr per invånare, 2018