Malå

Malå kommun ligger i Västerbottens län och har 3 024 invånare.

Andelen företagare i Malå kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 278 749 kronor. Kommunalskatten i Malå kommun är 34,70 procent 2021.

Malå Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

3 024

35 791

Antal, 2020

Sjätte lägsta i Sverige

Medelålder

45,8

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−3,5

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

278 749

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

34,70

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

14,6

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

86,1

79,3

Procent, 2019

Nionde högsta i Sverige

Andel företagare

7,0

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

7,7

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,8

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,2

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

13,8

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

227

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

BENNYS GRÄV AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Malå kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 326

Kommunens skatteintäkter

49 779

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

23 293

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

69 051

56 219

kr per invånare, 2020

Malå har landarealen 1 598 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 57:e största i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.