Malå

Malå kommun ligger i Västerbottens län och har 2 990 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 74:e bästa i Sverige. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 297 557 kronor. Kommunalskatten i Malå kommun är 34,70 procent 2024.

Malå Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

2 990

36 385

Antal, 2023

Sjätte lägsta i Sverige

Medelålder

46,0

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−1,1

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

297 557

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

34,70

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

15,1

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

85,2

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

7,8

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

8,6

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,3

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

4,1

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

12,3

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

74

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

BENNYS GRÄV AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Malå kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 319

Kommunens skatteintäkter

53 075

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

24 701

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

81 745

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

11,2

12,3

Procent, 2021

Malå har landarealen 1 598 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 57:e största i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.