Malå

Malå kommun ligger i Västerbottens län och har en befolkning på 3 133 människor (2017). Landarealen är   1 609 kvadratkilometer.

Malå Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

3 133

34 897

Antal, 2017

Sjätte lägsta i Sverige

Medelålder

45,4

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

0,6

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

265 940

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

34,70

32,19

Procent, 2019

Tionde högsta i Sverige

Andel högutbildade

13,8

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

87,0

79,1

Procent, 2017

Sjätte högsta i Sverige

Andel företagare

6,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

6,9

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,9

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,5

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

16,1

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

286

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

BENNYS GRÄV AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

MALÅ KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 525

Kommunens skatteintäkter

47 993

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 413

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

62 684

52 057

kr per invånare, 2017