Malå

Malå kommun ligger i Västerbottens län och har 3 033 invånare.

Andelen företagare i Malå kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 74:e bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 287 542 kronor. Kommunalskatten i Malå kommun är 34,70 procent 2023.

Malå Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

3 033

36 281

Antal, 2022

Sjätte lägsta i Sverige

Medelålder

45,7

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−1,1

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

287 542

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

34,70

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

15,1

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

86,2

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

6,5

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

8,6

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,5

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,5

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

13,4

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

74

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

BENNYS GRÄV AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Malå kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 525

Kommunens skatteintäkter

53 075

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

24 701

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

73 347

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

11,2

12,3

Procent, 2021

Malå har landarealen 1 598 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 57:e största i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.