Malå

Malå kommun ligger i Västerbottens län och har en befolkning på 3 122 människor (2018). Landarealen är   1 609 kvadratkilometer.

Malå Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

3 122

35 277

Antal, 2018

Sjätte lägsta i Sverige

Medelålder

45,4

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

0,4

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

272 482

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

34,70

32,19

Procent, 2019

Tionde högsta i Sverige

Andel högutbildade

13,5

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

85,9

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

14,5

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Tionde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,9

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,9

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

14,8

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

198

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

BENNYS GRÄV AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

MALÅ KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 525

Kommunens skatteintäkter

49 266

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 861

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

68 656

54 233

kr per invånare, 2018