Malå

Malå kommun ligger i Västerbottens län och har en befolkning på 3 068 människor (2019). Landarealen är   1 609 kvadratkilometer.

Malå Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

3 068

35 612

Antal, 2019

Sjätte lägsta i Sverige

Medelålder

45,5

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

-1,0

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

273 547

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

34,75

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

13,5

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

85,9

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,6

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

14,5

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Tionde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,1

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,3

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

13,7

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

198

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

BENNYS GRÄV AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

MALÅ KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 525

Kommunens skatteintäkter

50 348

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 005

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

70 421

55 798

kr per invånare, 2019