Lysekil

Lysekils kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 14 555 människor (2019). Landarealen är 210 kvadratkilometer.

Lysekil Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

14 555

35 612

Antal, 2019

Medelålder

47,2

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

-0,1

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

272 006

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,94

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

19,0

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

79,6

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,3

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

8,2

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,5

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,4

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

15,8

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

281

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Preem Aktiebolag

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 775

Största offentliga arbetsgivare

LYSEKILS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 325

Kommunens skatteintäkter

50 263

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 461

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

63 272

55 798

kr per invånare, 2019