Lysekil

Lysekils kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 14 611 människor (2018). Landarealen är 210 kvadratkilometer.

Lysekil Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

14 611

35 277

Antal, 2018

Medelålder

47,0

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

1,0

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

269 906

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

33,94

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

19,0

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

78,9

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

6,4

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,2

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,8

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,9

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

15,5

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

281

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

PREEM AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 775

Största offentliga arbetsgivare

LYSEKILS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 325

Kommunens skatteintäkter

48 350

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

12 352

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

60 600

54 233

kr per invånare, 2018