Lysekil

Lysekils kommun ligger i Västra Götalands län och har 14 170 invånare.

Andelen företagare i Lysekils kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 297 961 kronor. Kommunalskatten i Lysekils kommun är 33,94 procent 2023.

Lysekil Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

14 170

36 281

Antal, 2022

Medelålder

48,2

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−2,6

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

297 961

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,94

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

21,5

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

79,8

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

6,5

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

11,1

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,1

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,3

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

16,3

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

285

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Preem Aktiebolag

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 675

Anställda i kommunen

Lysekils kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 425

Kommunens skatteintäkter

55 131

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 560

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

69 138

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

11,8

12,3

Procent, 2021

Lysekil har landarealen 208 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 45:e minsta i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För medelålder ligger värdet relativt högt.