Lysekil

Lysekils kommun ligger i Västra Götalands län och har 14 266 invånare.

Andelen företagare i Lysekils kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 288 299 kronor. Kommunalskatten i Lysekils kommun är 33,94 procent 2022.

Lysekil Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

14 266

36 043

Antal, 2021

Medelålder

47,9

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−2,4

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

288 299

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,94

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

21,0

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

79,8

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

6,5

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

10,7

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,7

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,6

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

16,9

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

277

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Preem Aktiebolag

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 675

Anställda i kommunen

Lysekils kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 1 425

Kommunens skatteintäkter

52 799

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 767

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

68 948

58 058

kr per invånare, 2021

Lysekil har landarealen 208 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 45:e minsta i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För medelålder ligger värdet relativt högt.