Lycksele

Lycksele kommun ligger i Västerbottens län och har en befolkning på 12 228 människor (2018). Landarealen är 5 560 kvadratkilometer.

Lycksele Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

12 228

35 277

Antal, 2018

Medelålder

43,6

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

0,4

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

259 816

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

34,40

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

18,0

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

81,9

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

5,5

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

6,0

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,7

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,9

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

17,8

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

261

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

BOLIDEN MINERAL AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

LYCKSELE KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 525

Kommunens skatteintäkter

47 053

45 531

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

23 304

9 368

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

67 625

54 234

kr per invånare, 2018