Lycksele

Lycksele kommun ligger i Västerbottens län och har en befolkning på 12 245 människor (2019). Landarealen är 5 560 kvadratkilometer.

Lycksele Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

12 245

35 612

Antal, 2019

Medelålder

43,5

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

0,5

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

270 003

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

34,40

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

18,0

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

82,2

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,3

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

6,0

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,8

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,7

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

16,4

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

229

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

BOLIDEN MINERAL AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

LYCKSELE KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 525

Kommunens skatteintäkter

47 829

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

23 835

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

71 460

55 798

kr per invånare, 2019