Lycksele

Lycksele kommun ligger i Västerbottens län och har 12 264 invånare.

Andelen företagare i Lycksele kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 95:e bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 285 181 kronor. Kommunalskatten i Lycksele kommun är 34,40 procent 2022.

Lycksele Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

12 264

36 043

Antal, 2021

Medelålder

43,5

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

0,3

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

285 181

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

34,40

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

19,4

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

83,5

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

5,8

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

10,2

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,7

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

6,1

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

16,5

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

95

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

BOLIDEN MINERAL AB

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Lycksele kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 1 625

Kommunens skatteintäkter

49 034

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

28 741

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

74 693

58 058

kr per invånare, 2021

Lycksele har landarealen 5 518 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den artonde största i landet.

Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader.