Lycksele

Lycksele kommun ligger i Västerbottens län och har en befolkning på 12 257 människor (2017). Landarealen är 5 560 kvadratkilometer.

Lycksele Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

12 257

34 897

Antal, 2017

Medelålder

43,6

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

0,4

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

259 816

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

34,40

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

17,8

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

81,9

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

5,5

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,0

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,7

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

7,4

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

18,7

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

261

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

BOLIDEN MINERAL AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

LYCKSELE KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 525

Kommunens skatteintäkter

46 414

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 433

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

64 695

52 057

kr per invånare, 2017