Lycksele

Lycksele kommun ligger i Västerbottens län och har 12 243 invånare.

Andelen företagare i Lycksele kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 85:e bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 295 393 kronor. Kommunalskatten i Lycksele kommun är 34,40 procent 2023.

Lycksele Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

12 243

36 281

Antal, 2022

Medelålder

43,4

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

0,0

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

295 393

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

34,40

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

19,9

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

83,5

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

5,8

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

9,3

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,5

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,9

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

15,8

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

85

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

BOLIDEN MINERAL AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Lycksele kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 625

Kommunens skatteintäkter

51 972

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

29 430

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

87 380

60 935

kr per invånare, 2022

Tredje högsta i Sverige

Företagens lönsamhet

14,8

12,3

Procent, 2021

Lycksele har landarealen 5 518 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den artonde största i landet.

Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader.