Lycksele

Lycksele kommun ligger i Västerbottens län och har 12 324 invånare.

Andelen företagare i Lycksele kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 276 986 kronor. Kommunalskatten i Lycksele kommun är 34,40 procent 2021.

Lycksele Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

12 324

35 791

Antal, 2020

Medelålder

43,6

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

0,5

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

276 986

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

34,40

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

18,7

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

83,2

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

6,0

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

10,2

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,4

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

6,5

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

16,0

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

152

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

BOLIDEN MINERAL AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Lycksele kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 439

Kommunens skatteintäkter

46 689

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

27 486

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

73 135

56 219

kr per invånare, 2020

Lycksele har landarealen 5 518 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den artonde största i landet.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader.