Lund

Lunds kommun ligger i Skåne län och har 128 384 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 290 028 kronor. Kommunalskatten i Lunds kommun är 32,42 procent 2024.

Lund Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

128 384

36 281

Antal, 2022

Medelålder

39,2

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

2,8

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

290 028

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

32,42

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

55,3

30,3

Procent, 2022

Näst högsta i Sverige

Sysselsättningsgrad

70,1

80,8

Procent, 2022

Lägsta i Sverige

Andel företagare

7,5

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

10,7

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,9

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

2,8

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

10,0

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

106

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

AXIS COMMUNICATIONS AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 2 425

Anställda i kommunen

Lunds kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 9 343

Kommunens skatteintäkter

52 777

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

7 996

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

58 509

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

11,2

12,3

Procent, 2021

Lund har landarealen 427 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 102:a minsta i landet.

För måtten invånare i kommunen, andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt lågt.