Luleå

Luleå kommun ligger i Norrbottens län och har 78 549 invånare.

Kommunen har den trettonde lägsta andelen företagare i landet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 306 267 kronor. Kommunalskatten i Luleå kommun är 33,84 procent 2021.

Luleå Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

78 549

35 791

Antal, 2020

Medelålder

42,1

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

1,4

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

306 267

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,84

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

31,8

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

79,5

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

4,3

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

8,8

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,2

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

4,3

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

11,7

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

190

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

SSAB EMEA AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 325

Största offentliga arbetsgivare

LULEÅ KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 7 275

Kommunens skatteintäkter

52 526

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 235

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

57 845

56 219

kr per invånare, 2020

Luleå har landarealen 2 088 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 40:e största i landet.

För måtten andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.