Luleå

Luleå kommun ligger i Norrbottens län och har 79 244 invånare.

Kommunen har den nittonde lägsta andelen företagare i landet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 323 441 kronor. Kommunalskatten i Luleå kommun är 33,84 procent 2023.

Luleå Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

79 244

36 281

Antal, 2022

Medelålder

42,4

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

1,5

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

323 441

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,84

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

33,1

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

79,7

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

4,5

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

10,7

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,2

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

3,9

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

11,4

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

270

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

SSAB EMEA AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 225

Anställda i kommunen

Luleå kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 7 425

Kommunens skatteintäkter

57 697

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 530

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

61 845

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,6

12,3

Procent, 2021

Luleå har landarealen 2 088 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 40:e största i landet.

För måtten andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.