Luleå

Luleå kommun ligger i Norrbottens län och har en befolkning på 77 470 människor (2017). Landarealen är 2 110 kvadratkilometer.

Luleå Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

77 470

34 897

Antal, 2017

Medelålder

41,8

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

2,0

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

289 028

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,84

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

30,5

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

80,2

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

4,4

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,9

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,2

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,0

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

12,0

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

95

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

SSAB EMEA AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 175

Största offentliga arbetsgivare

LULEÅ KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 7 425

Kommunens skatteintäkter

50 988

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

5 816

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

56 642

52 057

kr per invånare, 2017