Luleå

Luleå kommun ligger i Norrbottens län och har en befolkning på 77 832 människor (2018). Landarealen är 2 110 kvadratkilometer.

Luleå Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

77 832

35 277

Antal, 2018

Medelålder

41,9

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

2,3

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

298 406

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,84

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

30,8

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

80,5

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

4,4

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,0

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,2

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

4,7

4,6

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

11,3

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

121

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

SSAB EMEA AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 325

Största offentliga arbetsgivare

LULEÅ KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 7 275

Kommunens skatteintäkter

51 371

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

6 294

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

58 074

54 233

kr per invånare, 2018