Luleå

Luleå kommun ligger i Norrbottens län och har en befolkning på 78 105 människor (2019). Landarealen är 2 110 kvadratkilometer.

Luleå Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

78 105

35 612

Antal, 2019

Medelålder

42,1

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

1,7

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

298 406

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,84

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

30,8

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

80,5

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

4,3

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

9,0

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,2

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

4,5

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

11,0

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

121

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

SSAB EMEA AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 325

Största offentliga arbetsgivare

LULEÅ KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 7 275

Kommunens skatteintäkter

52 996

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

6 831

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

58 919

55 798

kr per invånare, 2019