Luleå

Luleå kommun ligger i Norrbottens län och har 79 352 invånare.

Kommunen har den nittonde lägsta andelen företagare i landet. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 339 161 kronor. Kommunalskatten i Luleå kommun är 33,84 procent 2024.

Luleå Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

79 352

36 385

Antal, 2023

Medelålder

42,6

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

1,0

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

339 161

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,84

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

33,1

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

80,9

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

7,0

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

10,7

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,6

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

4,0

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

9,9

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

270

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

SSAB EMEA AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 1 275

Anställda i kommunen

Luleå kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 6 102

Kommunens skatteintäkter

57 697

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 530

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

68 848

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

13,6

12,3

Procent, 2021

Luleå har landarealen 2 088 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 40:e största i landet.

För måtten andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.