Luleå

Luleå kommun ligger i Norrbottens län och har 78 867 invånare.

Kommunen har den nittonde lägsta andelen företagare i landet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 312 316 kronor. Kommunalskatten i Luleå kommun är 33,84 procent 2022.

Luleå Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

78 867

36 043

Antal, 2021

Medelålder

42,3

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

1,3

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

312 316

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,84

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

32,5

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

79,1

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

4,5

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

9,7

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,4

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

4,1

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

11,9

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

260

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

SSAB EMEA AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 1 175

Anställda i kommunen

Luleå kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 6 062

Kommunens skatteintäkter

54 915

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 787

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

60 729

58 058

kr per invånare, 2021

Luleå har landarealen 2 088 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 40:e största i landet.

För måtten andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.