Luleå

Luleå kommun ligger i Norrbottens län och har 78 549 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 306 267 kronor. Kommunalskatten i Luleå kommun är 33,84 procent 2021.

Luleå Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

78 549

35 791

Antal, 2020

Medelålder

42,2

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

1,4

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

306 267

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,84

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

31,8

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

79,1

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

4,6

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

9,7

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,2

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

4,3

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

11,7

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

260

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

SSAB EMEA AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 1 175

Anställda i kommunen

Luleå kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 6 062

Kommunens skatteintäkter

52 526

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 413

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

57 842

56 219

kr per invånare, 2020

Luleå har landarealen 2 088 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 40:e största i landet.

För måtten andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.