Ludvika

Ludvika kommun ligger i Dalarnas län och har 26 353 invånare.

Kommunen har den sjätte lägsta andelen företagare i landet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 289 784 kronor. Kommunalskatten i Ludvika kommun är 33,70 procent 2023.

Ludvika Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

26 353

36 281

Antal, 2022

Medelålder

44,0

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−2,0

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

289 784

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,70

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

21,2

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

76,5

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

4,2

6,1

Procent, 2021

Sjätte lägsta i Sverige

Nyföretagande

8,5

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,9

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,8

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

17,2

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

253

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Hitachi Energy Sweden AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 825

Anställda i kommunen

Ludvika kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 725

Kommunens skatteintäkter

50 344

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 732

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

71 121

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

14,8

12,3

Procent, 2021

Ludvika har landarealen 1 490 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 63:e största i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.