Ludvika

Ludvika kommun ligger i Dalarnas län och har 26 604 invånare.

Kommunen har den sjunde lägsta andelen företagare i landet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 271 595 kronor. Kommunalskatten i Ludvika kommun är 33,70 procent 2021.

Ludvika Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

26 604

35 791

Antal, 2020

Medelålder

43,6

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−1,4

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

271 595

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,70

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

19,9

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

76,2

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

4,1

6,1

Procent, 2019

Sjunde lägsta i Sverige

Nyföretagande

8,2

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

11,1

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,1

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

18,1

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

237

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

ABB Power Grids Sweden AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 2 725

Anställda i kommunen

Ludvika kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 2 129

Kommunens skatteintäkter

46 444

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 087

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

65 853

56 219

kr per invånare, 2020

Ludvika har landarealen 1 490 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 63:e största i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.