Lomma

Lomma kommun ligger i Skåne län och har 24 721 invånare.

Andelen företagare i Lomma kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 67:e bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 408 724 kronor, vilket var den tredje högsta i landet. Kommunalskatten i Lomma kommun är 30,82 procent 2023.

Lomma Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

24 721

36 281

Antal, 2022

Medelålder

42,3

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−0,5

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

408 724

314 116

Kronor, 2021

Tredje högsta i Sverige

Skattesats

30,82

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

53,2

30,3

Procent, 2022

Tredje högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

84,9

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

7,5

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

13,8

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,2

6,7

Procent, 2022

Nionde lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

1,9

3,8

Procent, 2022

Femte lägsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

7,0

11,9

Procent, 2022

Tredje lägsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

67

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Björka Assistans AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Lomma kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 575

Kommunens skatteintäkter

64 482

46 733

kr per invånare, 2022

Sjätte högsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

618

9 775

kr per invånare, 2022

Tionde lägsta i Sverige

Kommunens kostnader

58 725

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

12,1

12,3

Procent, 2021

Lomma har landarealen 55 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den elfte minsta i landet.

För måtten andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.