Lomma

Lomma kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 24 834 människor (2019). Landarealen är 56 kvadratkilometer.

Lomma Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

24 834

35 612

Antal, 2019

Medelålder

41,0

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

4,0

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

361 480

288 880

Kronor, 2018

Tredje högsta i Sverige

Skattesats

30,82

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

49,3

27,6

Procent, 2018

Tredje högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

85,1

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

7,5

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

12,3

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,6

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

2,3

4,4

Procent, 2019

Åttonde lägsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

6,5

13,3

Procent, 2018

Tredje lägsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

41

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Frösunda Omsorg AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

LOMMA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 375

Kommunens skatteintäkter

53 748

45 530

kr per invånare, 2018

Sjunde högsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

-989

9 366

kr per invånare, 2018

Åttonde lägsta i Sverige

Kommunens kostnader

51 028

54 233

kr per invånare, 2018