Lomma

Lomma kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 24 763 människor (2018). Landarealen är 56 kvadratkilometer.

Lomma Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

24 763

35 277

Antal, 2018

Medelålder

41,0

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

6,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

351 509

278 954

Kronor, 2017

Tredje högsta i Sverige

Skattesats

30,82

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

49,3

27,6

Procent, 2018

Tredje högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

85,3

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

7,5

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

12,3

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,2

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

2,5

4,7

Procent, 2018

Sjunde lägsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

6,5

13,3

Procent, 2018

Tredje lägsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

13

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

FRÖSUNDA OMSORG AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

LOMMA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 375

Kommunens skatteintäkter

53 748

45 530

kr per invånare, 2018

Sjunde högsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

-989

9 366

kr per invånare, 2018

Åttonde lägsta i Sverige

Kommunens kostnader

51 028

54 233

kr per invånare, 2018