Lomma

Lomma kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 24 264 människor (2017). Landarealen är 56 kvadratkilometer.

Lomma Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

24 264

34 897

Antal, 2017

Medelålder

41,0

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

5,7

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

351 509

278 954

Kronor, 2017

Tredje högsta i Sverige

Skattesats

30,82

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

49,2

27,0

Procent, 2017

Tredje högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

85,3

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

7,5

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

13,3

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,2

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

2,5

5,0

Procent, 2017

Fjärde lägsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

6,3

13,3

Procent, 2017

Tredje lägsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

13

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

FRÖSUNDA OMSORG AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

LOMMA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 375

Kommunens skatteintäkter

53 327

44 794

kr per invånare, 2017

Åttonde högsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

-881

9 067

kr per invånare, 2017

Åttonde lägsta i Sverige

Kommunens kostnader

49 210

52 057

kr per invånare, 2017