Lomma

Lomma kommun ligger i Skåne län och har 24 638 invånare.

Andelen företagare i Lomma kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 54:e bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 392 518 kronor, vilket var den tredje högsta i landet. Kommunalskatten i Lomma kommun är 30,82 procent 2022.

Lomma Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

24 638

36 043

Antal, 2021

Medelålder

42,0

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−0,5

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

392 518

304 068

Kronor, 2020

Tredje högsta i Sverige

Skattesats

30,82

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

52,4

29,6

Procent, 2021

Tredje högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

84,3

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

7,4

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

13,8

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,6

7,9

Procent, 2021

Fjärde lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

2,1

3,9

Procent, 2021

Sjunde lägsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

7,2

13,9

Procent, 2021

Näst lägsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

54

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Frösunda Omsorg AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Lomma kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 373

Kommunens skatteintäkter

60 021

46 732

kr per invånare, 2021

Sjätte högsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

2 251

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

61 987

58 058

kr per invånare, 2021

Lomma har landarealen 55 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den elfte minsta i landet.

För måtten andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.