Lomma

Lomma kommun ligger i Skåne län och har 24 876 invånare.

Andelen företagare i Lomma kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 75:e bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 375 620 kronor, vilket var den tredje högsta i landet. Kommunalskatten i Lomma kommun är 30,82 procent 2021.

Lomma Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

24 876

35 791

Antal, 2020

Medelålder

41,6

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

2,5

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

375 620

296 484

Kronor, 2019

Tredje högsta i Sverige

Skattesats

30,82

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

51,4

28,9

Procent, 2020

Tredje högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

84,1

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

7,1

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

13,1

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,2

8,5

Procent, 2020

Femte lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

2,1

4,2

Procent, 2020

Åttonde lägsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

7,2

13,4

Procent, 2020

Tredje lägsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

75

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

Frösunda Omsorg AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Lomma kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 373

Kommunens skatteintäkter

56 821

46 731

kr per invånare, 2020

Sjätte högsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

1 638

9 773

kr per invånare, 2020

Tionde lägsta i Sverige

Kommunens kostnader

55 041

56 219

kr per invånare, 2020

Lomma har landarealen 55 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den elfte minsta i landet.

För måtten andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.