Lomma

Lomma kommun ligger i Skåne län och har 24 627 invånare.

Andelen företagare i Lomma kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 67:e bästa i Sverige. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 425 526 kronor, vilket var den tredje högsta i landet. Kommunalskatten i Lomma kommun är 30,82 procent 2024.

Lomma Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

24 627

36 385

Antal, 2023

Medelålder

42,7

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−1,0

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

425 526

329 268

Kronor, 2022

Tredje högsta i Sverige

Skattesats

30,82

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

53,2

30,3

Procent, 2022

Tredje högsta i Sverige

Sysselsättningsgrad

86,2

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

11,8

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

13,8

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,3

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

1,9

3,9

Procent, 2023

Fjärde lägsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

6,4

11,7

Procent, 2023

Fjärde lägsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

67

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Björka Assistans AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Lomma kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 548

Kommunens skatteintäkter

64 482

46 733

kr per invånare, 2022

Sjätte högsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

618

9 775

kr per invånare, 2022

Tionde lägsta i Sverige

Kommunens kostnader

66 034

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

12,1

12,3

Procent, 2021

Lomma har landarealen 55 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den elfte minsta i landet.

För måtten andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.