Ljusnarsberg

Ljusnarsberg kommun ligger i Örebro län och har en befolkning på 4 846 människor (2018). Landarealen är 579 kvadratkilometer.

Ljusnarsberg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

4 846

35 277

Antal, 2018

Medelålder

47,4

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

-1,7

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Nionde lägsta i Sverige

Medianinkomst

226 362

287 064

Kronor, 2018

Tredje lägsta i Sverige

Skattesats

32,57

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

11,5

27,6

Procent, 2018

Tionde lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

69,1

79,1

Procent, 2017

Fjärde lägsta i Sverige

Andel företagare

6,0

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,6

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,1

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

9,2

4,7

Procent, 2018

Högsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

22,9

13,3

Procent, 2018

Femte högsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

132

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

KOPPARBERGS BRYGGERI AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

LJUSNARSBERGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 475

Kommunens skatteintäkter

38 735

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 940

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

57 187

54 233

kr per invånare, 2018