Ljusnarsberg

Ljusnarsbergs kommun ligger i Örebro län och har 4 517 invånare.

Andelen företagare i Ljusnarsbergs kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 56:e bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 244 344 kronor, vilket var den lägsta i landet. Kommunalskatten i Ljusnarsbergs kommun är 33,05 procent 2023.

Ljusnarsberg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

4 517

36 281

Antal, 2022

Medelålder

49,4

41,7

År, 2022

Sjätte högsta i Sverige

Befolkningsökning

−5,3

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Tredje lägsta i Sverige

Medianinkomst

244 344

314 116

Kronor, 2021

Lägsta i Sverige

Skattesats

33,05

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

12,0

30,3

Procent, 2022

Femte lägsta i Sverige

Sysselsättningsgrad

73,0

80,8

Procent, 2022

Fjärde lägsta i Sverige

Andel företagare

10,1

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

13,3

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,4

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

8,3

3,8

Procent, 2022

Högsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

21,1

11,9

Procent, 2022

Femte högsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

56

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Kopparbergs Bryggeri Aktiebolag

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Ljusnarsbergs kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 525

Kommunens skatteintäkter

43 602

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

27 508

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

67 598

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,3

12,3

Procent, 2021

Ljusnarsberg har landarealen 576 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För måttet medelålder är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet invånare i kommunen är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.