Ljusnarsberg

Ljusnarsberg kommun ligger i Örebro län och har en befolkning på 4 942 människor (2017). Landarealen är 579 kvadratkilometer.

Ljusnarsberg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

4 942

34 897

Antal, 2017

Medelålder

46,9

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

0,6

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

218 816

278 954

Kronor, 2017

Tredje lägsta i Sverige

Skattesats

32,57

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

11,2

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

69,1

79,1

Procent, 2017

Fjärde lägsta i Sverige

Andel företagare

6,0

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

11,3

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,1

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

9,6

5,0

Procent, 2017

Näst högsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

20,5

13,3

Procent, 2017

Sjunde högsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

131

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

KOPPARBERGS BRYGGERI AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

LJUSNARSBERGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 475

Kommunens skatteintäkter

37 691

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 361

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

53 759

52 057

kr per invånare, 2017