Ljusnarsberg

Ljusnarsbergs kommun ligger i Örebro län och har 4 517 invånare.

Andelen företagare i Ljusnarsbergs kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 71:a bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 244 344 kronor, vilket var den lägsta i landet. Kommunalskatten i Ljusnarsbergs kommun är 33,05 procent 2023.

Ljusnarsberg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

4 517

36 281

Antal, 2022

Medelålder

48,9

41,6

År, 2021

Tionde högsta i Sverige

Befolkningsökning

−5,3

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Tredje lägsta i Sverige

Medianinkomst

244 344

314 116

Kronor, 2021

Lägsta i Sverige

Skattesats

33,05

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

11,8

29,6

Procent, 2021

Sjätte lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

72,6

79,6

Procent, 2021

Åttonde lägsta i Sverige

Andel företagare

6,3

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

10,2

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,4

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

8,3

Procent, 2022

Högsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

22,6

13,9

Procent, 2021

Näst högsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

71

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Kopparbergs Bryggeri Aktiebolag

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Ljusnarsbergs kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 525

Kommunens skatteintäkter

41 651

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

25 088

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

64 026

58 058

kr per invånare, 2021

Ljusnarsberg har landarealen 576 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För måttet invånare i kommunen är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.