Ljusnarsberg

Ljusnarsberg kommun ligger i Örebro län och har en befolkning på 4 771 människor (2019). Landarealen är 579 kvadratkilometer.

Ljusnarsberg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

4 771

35 612

Antal, 2019

Medelålder

47,8

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

-4,7

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Tredje lägsta i Sverige

Medianinkomst

228 007

288 880

Kronor, 2018

Lägsta i Sverige

Skattesats

32,57

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

11,5

27,6

Procent, 2018

Tionde lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

70,7

79,5

Procent, 2018

Sjunde lägsta i Sverige

Andel företagare

6,1

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

8,6

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,7

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

9,0

4,4

Procent, 2019

Högsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

21,5

12,7

Procent, 2019

Femte högsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

132

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Kopparbergs Bryggeri Aktiebolag

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

LJUSNARSBERGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 425

Kommunens skatteintäkter

40 160

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

22 392

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

57 520

55 798

kr per invånare, 2019