Ljusnarsberg

Ljusnarsbergs kommun ligger i Örebro län och har 4 674 invånare.

Andelen företagare i Ljusnarsbergs kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 58:e bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 230 904 kronor, vilket var den lägsta i landet. Kommunalskatten i Ljusnarsbergs kommun är 32,57 procent 2021.

Ljusnarsberg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

4 674

35 791

Antal, 2020

Medelålder

48,5

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−5,4

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Fjärde lägsta i Sverige

Medianinkomst

230 904

296 484

Kronor, 2019

Lägsta i Sverige

Skattesats

32,57

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

11,0

28,9

Procent, 2020

Tredje lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

69,1

78,3

Procent, 2020

Femte lägsta i Sverige

Andel företagare

6,0

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

9,5

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

12,5

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

8,9

4,2

Procent, 2020

Högsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

23,1

13,4

Procent, 2020

Högsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

58

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Kopparbergs Bryggeri Aktiebolag

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Ljusnarsbergs kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 349

Kommunens skatteintäkter

39 673

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

25 797

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

60 986

56 219

kr per invånare, 2020

Ljusnarsberg har landarealen 576 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För måttet invånare i kommunen är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.