Ljusnarsberg

Ljusnarsbergs kommun ligger i Örebro län och har 4 604 invånare.

Andelen företagare i Ljusnarsbergs kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 58:e bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 235 808 kronor, vilket var den lägsta i landet. Kommunalskatten i Ljusnarsbergs kommun är 32,57 procent 2022.

Ljusnarsberg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

4 604

36 043

Antal, 2021

Medelålder

48,9

41,6

År, 2021

Tionde högsta i Sverige

Befolkningsökning

−5,0

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Näst lägsta i Sverige

Medianinkomst

235 808

304 068

Kronor, 2020

Lägsta i Sverige

Skattesats

32,57

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

11,8

29,6

Procent, 2021

Sjätte lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

69,1

78,3

Procent, 2020

Femte lägsta i Sverige

Andel företagare

6,2

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

9,5

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,3

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

8,4

3,9

Procent, 2021

Högsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

22,6

13,9

Procent, 2021

Näst högsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

58

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Kopparbergs Bryggeri Aktiebolag

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Ljusnarsbergs kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 349

Kommunens skatteintäkter

41 651

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

25 088

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

64 026

58 058

kr per invånare, 2021

Ljusnarsberg har landarealen 576 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För måttet invånare i kommunen är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.