Ljusnarsberg

Ljusnarsbergs kommun ligger i Örebro län och har 4 407 invånare.

Andelen företagare i Ljusnarsbergs kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 56:e bästa i Sverige. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 258 854 kronor, vilket var den lägsta i landet. Kommunalskatten i Ljusnarsbergs kommun är 33,80 procent 2024.

Ljusnarsberg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

4 407

36 385

Antal, 2023

Medelålder

50,0

41,9

År, 2023

Sjätte högsta i Sverige

Befolkningsökning

−5,7

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Tredje lägsta i Sverige

Medianinkomst

258 854

329 268

Kronor, 2022

Lägsta i Sverige

Skattesats

33,80

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

12,0

30,3

Procent, 2022

Femte lägsta i Sverige

Sysselsättningsgrad

73,0

80,8

Procent, 2022

Fjärde lägsta i Sverige

Andel företagare

10,1

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

13,3

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,8

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

8,9

3,9

Procent, 2023

Högsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

19,5

11,7

Procent, 2023

Femte högsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

56

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Kopparbergs Bryggeri Aktiebolag

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Ljusnarsbergs kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 332

Kommunens skatteintäkter

43 602

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

27 508

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

77 165

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

13,3

12,3

Procent, 2021

Ljusnarsberg har landarealen 576 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För måttet medelålder är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet invånare i kommunen är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.