Ljusdal

Ljusdals kommun ligger i Gävleborgs län och har 18 771 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 276 899 kronor. Kommunalskatten i Ljusdals kommun är 33,87 procent 2023.

Ljusdal Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

18 771

36 281

Antal, 2022

Medelålder

46,1

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−0,9

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

276 899

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,87

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

15,5

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

80,8

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

9,8

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

10,6

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,6

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,6

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

17,3

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

186

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

DHL Express (Sweden) AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Ljusdals kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 725

Kommunens skatteintäkter

47 976

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

25 105

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

68 707

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

14,6

12,3

Procent, 2021

Ljusdal har landarealen 5 256 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den tjugonde största i landet.

För medelålder ligger värdet relativt högt.