Ljungby

Ljungby kommun ligger i Kronobergs län och har en befolkning på 28 521 människor (2019). Landarealen är 1 758 kvadratkilometer.

Ljungby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

28 521

35 612

Antal, 2019

Medelålder

43,7

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

1,8

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

276 712

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,07

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

17,2

28,2

Procent, 2019

Förvärvsfrekvens

82,3

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,5

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

7,4

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,4

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,9

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

13,6

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

67

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Electrolux Professional AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 475

Största offentliga arbetsgivare

LJUNGBY KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 575

Kommunens skatteintäkter

44 307

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

12 785

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

57 587

55 841

kr per invånare, 2019