Ljungby

Ljungby kommun ligger i Kronobergs län och har 28 304 invånare.

Andelen företagare i Ljungby kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 66:e bästa i Sverige. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 314 691 kronor. Kommunalskatten i Ljungby kommun är 33,07 procent 2024.

Ljungby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

28 304

36 385

Antal, 2023

Medelålder

44,5

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−0,3

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

314 691

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,07

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

18,2

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

83,1

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

8,7

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

6,7

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Tredje lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,3

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

6,1

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

13,1

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

66

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Electrolux Professional AB (publ)

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 475

Anställda i kommunen

Ljungby kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 455

Kommunens skatteintäkter

48 402

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 342

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

69 383

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

13,8

12,3

Procent, 2021

Ljungby har landarealen 1 748 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 49:e största i landet.