Ljungby

Ljungby kommun ligger i Kronobergs län och har 28 433 invånare.

Andelen företagare i Ljungby kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 88:e bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 289 795 kronor. Kommunalskatten i Ljungby kommun är 33,07 procent 2022.

Ljungby Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

28 433

36 043

Antal, 2021

Medelålder

44,1

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−0,5

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

289 795

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,07

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

17,9

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

81,0

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

6,7

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

8,6

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,6

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,8

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

14,6

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

88

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Electrolux Professional AB (publ)

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 475

Anställda i kommunen

Ljungby kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 2 416

Kommunens skatteintäkter

46 649

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 211

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

59 449

58 058

kr per invånare, 2021

Ljungby har landarealen 1 748 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 49:e största i landet.