Linköping

Linköpings kommun ligger i Östergötlands län och har 166 673 invånare.

Kommunen har den sjunde lägsta andelen företagare i landet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 312 282 kronor. Kommunalskatten i Linköpings kommun är 31,75 procent 2023.

Linköping Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

166 673

36 281

Antal, 2022

Femte högsta i Sverige

Medelålder

39,8

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

2,2

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

312 282

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

31,75

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

39,7

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

76,6

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

4,2

6,1

Procent, 2021

Sjunde lägsta i Sverige

Nyföretagande

8,8

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,9

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

3,0

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

11,8

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

120

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

SAAB AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 5 375

Anställda i kommunen

Linköpings kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 9 225

Kommunens skatteintäkter

50 530

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

8 567

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

58 732

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,1

12,3

Procent, 2021

Linköping har landarealen 1 428 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 66:e största i landet.

För måtten invånare i kommunen och andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel företagare och andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt lågt.