Linköping

Linköpings kommun ligger i Östergötlands län och har en befolkning på 161 034 människor (2018). Landarealen är 1 436 kvadratkilometer.

Linköping Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

161 034

35 277

Antal, 2018

Femte högsta i Sverige

Medelålder

39,4

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

5,3

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

277 823

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

30,90

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

37,2

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

76,1

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

4,4

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,8

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,9

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

4,0

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

11,2

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

129

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

SAAB AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 5 375

Största offentliga arbetsgivare

LINKÖPINGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 7 975

Kommunens skatteintäkter

43 174

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

6 764

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

50 534

52 057

kr per invånare, 2017