Linköping

Linköpings kommun ligger i Östergötlands län och har 164 616 invånare.

Kommunen har den tionde lägsta andelen företagare i landet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 295 878 kronor. Kommunalskatten i Linköpings kommun är 31,75 procent 2022.

Linköping Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

164 616

35 791

Antal, 2020

Femte högsta i Sverige

Medelålder

39,5

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

3,8

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

295 878

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

31,75

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

38,9

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

75,6

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

4,2

6,1

Procent, 2019

Tionde lägsta i Sverige

Nyföretagande

9,3

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,1

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

3,3

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

11,7

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

132

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

SAAB AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 5 525

Anställda i kommunen

Linköpings kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 9 169

Kommunens skatteintäkter

44 808

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 498

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

55 077

56 219

kr per invånare, 2020

Linköping har landarealen 1 428 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 66:e största i landet.

För måtten invånare i kommunen och andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel företagare, andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt lågt.