Linköping

Linköpings kommun ligger i Östergötlands län och har 165 527 invånare.

Kommunen har den sjunde lägsta andelen företagare i landet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 302 496 kronor. Kommunalskatten i Linköpings kommun är 31,75 procent 2022.

Linköping Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

165 527

36 043

Antal, 2021

Femte högsta i Sverige

Medelålder

39,6

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

2,8

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

302 496

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

31,75

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

39,3

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

76,6

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

4,2

6,1

Procent, 2021

Sjunde lägsta i Sverige

Nyföretagande

9,3

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,6

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

3,2

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

12,1

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

132

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

SAAB AKTIEBOLAG

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 5 375

Anställda i kommunen

Linköpings kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 9 225

Kommunens skatteintäkter

47 646

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 204

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

58 240

58 058

kr per invånare, 2021

Linköping har landarealen 1 428 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 66:e största i landet.

För måtten invånare i kommunen och andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel företagare och andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt lågt.