Linköping

Linköpings kommun ligger i Östergötlands län och har en befolkning på 163 051 människor (2019). Landarealen är 1 436 kvadratkilometer.

Linköping Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

163 051

35 612

Antal, 2019

Femte högsta i Sverige

Medelålder

39,4

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

4,6

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

286 230

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

31,75

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

37,7

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

76,1

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

4,2

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

9,0

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,0

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

3,5

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

11,1

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

149

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

SAAB AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 5 575

Största offentliga arbetsgivare

LINKÖPINGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 8 325

Kommunens skatteintäkter

45 017

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

7 531

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

54 994

55 798

kr per invånare, 2019