Linköping

Linköpings kommun ligger i Östergötlands län och har 167 404 invånare.

Kommunen har den nionde lägsta andelen företagare i landet. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 325 624 kronor. Kommunalskatten i Linköpings kommun är 31,75 procent 2024.

Linköping Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

167 404

36 385

Antal, 2023

Femte högsta i Sverige

Medelålder

40,0

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

1,7

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

325 624

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

31,75

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

39,7

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

77,2

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

6,5

9,2

Procent, 2022

Nionde lägsta i Sverige

Nyföretagande

8,8

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,7

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

3,2

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

10,9

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

120

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

SAAB AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 5 525

Anställda i kommunen

Linköpings kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 9 566

Kommunens skatteintäkter

50 530

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

8 567

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

63 188

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

13,1

12,3

Procent, 2021

Linköping har landarealen 1 428 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 66:e största i landet.

För måttet andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt lågt.