Lilla Edet

Lilla Edets kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkninng på 14 109 människor (2019). Landarealen är 318 kvadratkilometer.

Lilla Edet Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

14 109

35 612

Antal, 2019

Medelålder

41,4

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

2,8

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

285 761

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,85

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

14,0

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

81,4

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,6

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

10,2

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,2

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,6

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

13,9

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

228

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Nytida Solhaga by AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 525

Största offentliga arbetsgivare

LILLA EDETS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 525

Kommunens skatteintäkter

46 749

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

12 001

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

59 796

55 798

kr per invånare, 2019