Lilla Edet

Lilla Edets kommun ligger i Västra Götalands län och har 14 509 invånare.

Andelen företagare i Lilla Edets kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 300 964 kronor. Kommunalskatten i Lilla Edets kommun är 33,85 procent 2022.

Lilla Edet Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

14 509

36 043

Antal, 2021

Medelålder

41,4

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

3,3

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

300 964

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,85

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

15,9

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

80,7

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

6,4

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

10,6

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,5

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,1

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

15,1

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

258

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Nytida Solhaga by AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 475

Anställda i kommunen

Lilla Edets kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 927

Kommunens skatteintäkter

48 186

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 963

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

59 034

58 058

kr per invånare, 2021

Lilla Edet har landarealen 316 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 65:e minsta i landet.

För medelålder ligger värdet relativt lågt.