Lilla Edet

Lilla Edets kommun ligger i Västra Götalands län och har 14 428 invånare.

Andelen företagare i Lilla Edets kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 313 043 kronor. Kommunalskatten i Lilla Edets kommun är 33,85 procent 2023.

Lilla Edet Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

14 428

36 281

Antal, 2022

Medelålder

41,7

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

2,3

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

313 043

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,85

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

16,1

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

81,3

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

6,8

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

9,9

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,4

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,8

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

14,7

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

230

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Essity Hygiene and Health Aktiebolag

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 425

Anställda i kommunen

Lilla Edets kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 475

Kommunens skatteintäkter

51 234

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 405

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

65 205

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

15,5

12,3

Procent, 2021

Tionde högsta i Sverige

Lilla Edet har landarealen 316 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 65:e minsta i landet.

För medelålder ligger värdet relativt lågt.