Lilla Edet

Lilla Edets kommun ligger i Västra Götalands län och har 14 282 invånare.

Andelen företagare i Lilla Edets kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 293 349 kronor. Kommunalskatten i Lilla Edets kommun är 33,85 procent 2021.

Lilla Edet Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

14 282

35 791

Antal, 2020

Medelålder

41,4

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

2,3

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

293 349

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,85

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

15,3

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

81,8

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

6,6

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

9,6

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,9

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,5

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

14,8

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

259

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

Nytida Solhaga by AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 475

Anställda i kommunen

Lilla Edets kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 927

Kommunens skatteintäkter

46 675

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 701

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

58 647

56 219

kr per invånare, 2020

Lilla Edet har landarealen 316 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 65:e minsta i landet.

För medelålder ligger värdet relativt lågt.