Lilla Edet

Lilla Edets kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkninng på 14 046 människor (2018). Landarealen är 318 kvadratkilometer.

Lilla Edet Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

14 046

35 277

Antal, 2018

Medelålder

41,3

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

6,6

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

283 904

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

33,85

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

14,0

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

80,7

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

6,5

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,2

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,1

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,1

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

14,7

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

228

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

NYTIDA SOLHAGA BY AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 525

Största offentliga arbetsgivare

LILLA EDETS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 525

Kommunens skatteintäkter

44 042

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 432

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

56 840

54 233

kr per invånare, 2018