Lilla Edet

Lilla Edets kommun ligger i Västra Götalands län och har 14 426 invånare.

Andelen företagare i Lilla Edets kommun är genomsnittlig. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 328 712 kronor. Kommunalskatten i Lilla Edets kommun är 33,85 procent 2024.

Lilla Edet Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

14 426

36 385

Antal, 2023

Medelålder

41,8

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

1,0

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

328 712

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,85

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

16,1

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

82,5

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

9,6

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

9,9

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,7

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

5,0

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

13,5

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

230

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Essity Hygiene and Health Aktiebolag

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 425

Anställda i kommunen

Lilla Edets kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 042

Kommunens skatteintäkter

51 234

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 405

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

70 380

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

15,5

12,3

Procent, 2021

Tionde högsta i Sverige

Lilla Edet har landarealen 316 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 65:e minsta i landet.

För medelålder ligger värdet relativt lågt.