Lidköping

Lidköpings kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 39 506 människor (2017). Landarealen är 703 kvadratkilometer.

Lidköping Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

39 506

34 897

Antal, 2017

Medelålder

43,0

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

1,9

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

282 717

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

32,74

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

22,1

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

83,2

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

6,7

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,8

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,8

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,4

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

14,1

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

177

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

FAZER BAGERI AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 275

Största offentliga arbetsgivare

LIDKÖPINGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 4 825

Kommunens skatteintäkter

44 677

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 359

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

54 173

52 057

kr per invånare, 2017