Lidköping

Lidköpings kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 39 879 människor (2018). Landarealen är 703 kvadratkilometer.

Lidköping Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

39 879

35 277

Antal, 2018

Medelålder

43,1

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

2,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

292 750

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

32,74

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

22,5

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

83,5

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,7

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,0

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,7

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,0

4,6

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

13,6

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

212

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

FAZER BAGERI AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

LIDKÖPINGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 4 975

Kommunens skatteintäkter

45 630

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 270

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

54 918

54 233

kr per invånare, 2018