Lidköping

Lidköpings kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 40 089 människor (2019). Landarealen är 703 kvadratkilometer.

Lidköping Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

40 089

35 612

Antal, 2019

Medelålder

43,2

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

2,2

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

292 750

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

32,74

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

22,5

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

83,5

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,4

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

10,0

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,7

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,8

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

13,0

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

212

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

FAZER BAGERI AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

LIDKÖPINGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 4 975

Kommunens skatteintäkter

47 043

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 699

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

57 083

55 798

kr per invånare, 2019