Lidköping

Lidköpings kommun ligger i Västra Götalands län och har 40 457 invånare.

Andelen företagare i Lidköpings kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 317 284 kronor. Kommunalskatten i Lidköpings kommun är 32,74 procent 2023.

Lidköping Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

40 457

36 281

Antal, 2022

Medelålder

43,8

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

0,9

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

317 284

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

32,74

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

24,1

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

84,0

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

6,6

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

9,6

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,3

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,1

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

13,6

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

220

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Nobina Sverige AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Lidköpings kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 5 325

Kommunens skatteintäkter

51 942

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 342

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

60 628

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,6

12,3

Procent, 2021

Lidköping har landarealen 699 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.