Lidköping

Lidköpings kommun ligger i Västra Götalands län och har 40 460 invånare.

Andelen företagare i Lidköpings kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 306 630 kronor. Kommunalskatten i Lidköpings kommun är 32,74 procent 2022.

Lidköping Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

40 460

36 043

Antal, 2021

Medelålder

43,6

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

1,5

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

306 630

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

32,74

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

23,9

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

82,4

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

6,6

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

11,8

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,5

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,2

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

13,9

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

272

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Nobina Sverige AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Lidköpings kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 3 688

Kommunens skatteintäkter

49 031

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 501

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

57 933

58 058

kr per invånare, 2021

Lidköping har landarealen 699 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.