Lidköping

Lidköpings kommun ligger i Västra Götalands län och har 40 328 invånare.

Andelen företagare i Lidköpings kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 300 070 kronor. Kommunalskatten i Lidköpings kommun är 32,74 procent 2021.

Lidköping Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

40 328

35 791

Antal, 2020

Medelålder

43,3

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

2,1

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

300 070

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

32,74

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

23,4

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

83,0

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

6,5

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

10,5

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,0

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,6

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

13,7

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

253

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

Nobina Sverige AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Lidköpings kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 3 688

Kommunens skatteintäkter

46 653

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

12 267

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

57 503

56 219

kr per invånare, 2020

Lidköping har landarealen 699 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.