Lidköping

Lidköpings kommun ligger i Västra Götalands län och har 40 539 invånare.

Andelen företagare i Lidköpings kommun är genomsnittlig. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 331 549 kronor. Kommunalskatten i Lidköpings kommun är 32,74 procent 2024.

Lidköping Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

40 539

36 385

Antal, 2023

Medelålder

44,0

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

0,5

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

331 549

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

32,74

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

24,1

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

84,7

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

9,1

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

9,6

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,9

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

5,3

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

12,4

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

220

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Nobina Sverige AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Lidköpings kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 3 959

Kommunens skatteintäkter

51 942

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 342

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

66 930

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

13,6

12,3

Procent, 2021

Lidköping har landarealen 699 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.