Lidingö

Lidingö stad ligger i Stockholms län och har 48 432 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det fjortonde bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 395 261 kronor, vilket var den fjärde högsta i landet. Kommunalskatten i Lidingö stad är 29,92 procent 2023.

Lidingö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

48 432

36 281

Antal, 2022

Medelålder

41,9

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

0,6

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

395 261

314 116

Kronor, 2021

Fjärde högsta i Sverige

Skattesats

29,92

32,24

Procent, 2023

Sjunde lägsta i Sverige

Andel högutbildade

48,9

29,6

Procent, 2021

Femte högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

81,4

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

9,6

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

16,6

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Nionde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,0

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

1,8

Procent, 2022

Tredje lägsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

7,8

13,9

Procent, 2021

Femte lägsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

14

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Friends With Beverages AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 325

Anställda i kommunen

Lidingö kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 3 275

Kommunens skatteintäkter

65 717

46 732

kr per invånare, 2021

Näst högsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

−5 887

9 774

kr per invånare, 2021

Tredje lägsta i Sverige

Kommunens kostnader

54 956

58 058

kr per invånare, 2021

Lidingö har landarealen 31 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den sjätte minsta i landet.

För måtten andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.