Lidingö

Lidingö stad ligger i Stockholms län och har 48 324 invånare.

Lidingö stad utmärker sig med hög företagsamhet och har den sjuttonde högsta andelen företagare i landet. Företagsklimatet rankas som det sextonde bästa i Sverige. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 414 795 kronor, vilket var den femte högsta i landet. Kommunalskatten i Lidingö stad är 30,22 procent 2024.

Lidingö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

48 324

36 385

Antal, 2023

Medelålder

42,2

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

0,7

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

414 795

329 268

Kronor, 2022

Femte högsta i Sverige

Skattesats

30,22

32,37

Procent, 2024

Sjätte lägsta i Sverige

Andel högutbildade

49,3

30,3

Procent, 2022

Femte högsta i Sverige

Sysselsättningsgrad

83,2

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

15,4

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

15,8

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Nionde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,0

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

1,9

3,9

Procent, 2023

Tredje lägsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

7,5

11,9

Procent, 2022

Sjätte lägsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

16

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Apotekstjänst Sverige AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 275

Anställda i kommunen

Lidingö kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 267

Kommunens skatteintäkter

69 663

46 733

kr per invånare, 2022

Näst högsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

−7 797

9 775

kr per invånare, 2022

Tredje lägsta i Sverige

Kommunens kostnader

56 835

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

11,0

12,3

Procent, 2021

Tionde lägsta i Sverige

Lidingö har landarealen 31 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den sjätte minsta i landet.

För måtten andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.