Lidingö

Lidingö kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 48 123 människor (2019). Landarealen är 30 kvadratkilometer.

Lidingö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

48 123

35 612

Antal, 2019

Medelålder

41,4

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

2,7

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

357 359

288 880

Kronor, 2018

Fjärde högsta i Sverige

Skattesats

30,07

32,28

Procent, 2020

Sjunde lägsta i Sverige

Andel högutbildade

47,4

28,2

Procent, 2019

Fjärde högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

81,6

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

9,6

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

15,9

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Sjätte högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,8

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

2,1

4,4

Procent, 2019

Fjärde lägsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

6,6

12,7

Procent, 2019

Fjärde lägsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

15

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

Apotekstjänst Sverige AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

LIDINGÖ KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 3 275

Kommunens skatteintäkter

62 449

46 730

kr per invånare, 2019

Näst högsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

-6 342

9 772

kr per invånare, 2019

Tredje lägsta i Sverige

Kommunens kostnader

55 765

55 841

kr per invånare, 2019