Lidingö

Lidingö kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 47 185 människor (2017). Landarealen är 30 kvadratkilometer.

Lidingö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

47 185

34 897

Antal, 2017

Medelålder

41,2

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

3,8

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

345 590

278 954

Kronor, 2017

Fjärde högsta i Sverige

Skattesats

30,37

32,19

Procent, 2019

Tionde lägsta i Sverige

Andel högutbildade

46,0

27,0

Procent, 2017

Fjärde högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

81,3

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

10,1

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

18,3

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Fjärde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,6

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

2,5

5,0

Procent, 2017

Tredje lägsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

6,3

13,3

Procent, 2017

Fjärde lägsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

66

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

APOTEKSTJÄNST SVERIGE AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

LIDINGÖ KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 3 275

Kommunens skatteintäkter

61 428

44 794

kr per invånare, 2017

Näst högsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

-6 133

9 067

kr per invånare, 2017

Tredje lägsta i Sverige

Kommunens kostnader

53 102

52 057

kr per invånare, 2017