Lidingö

Lidingö kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 47 818 människor (2018). Landarealen är 30 kvadratkilometer.

Lidingö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

47 818

35 277

Antal, 2018

Medelålder

41,3

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

3,3

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

357 359

288 880

Kronor, 2018

Fjärde högsta i Sverige

Skattesats

30,07

32,28

Procent, 2020

Sjunde lägsta i Sverige

Andel högutbildade

46,6

27,6

Procent, 2018

Fjärde högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

81,6

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

10,1

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

16,0

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Fjärde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,8

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

2,3

4,6

Procent, 2018

Fjärde lägsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

6,7

13,3

Procent, 2018

Fjärde lägsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

55

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Apotekstjänst Sverige AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

LIDINGÖ KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 3 275

Kommunens skatteintäkter

61 635

45 530

kr per invånare, 2018

Näst högsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

-6 633

9 366

kr per invånare, 2018

Tredje lägsta i Sverige

Kommunens kostnader

54 743

54 233

kr per invånare, 2018