Lidingö

Lidingö stad ligger i Stockholms län och har 48 162 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det fjortonde bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 379 740 kronor, vilket var den fjärde högsta i landet. Kommunalskatten i Lidingö stad är 29,92 procent 2022.

Lidingö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

48 162

36 043

Antal, 2021

Medelålder

41,9

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

0,7

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

379 740

304 068

Kronor, 2020

Fjärde högsta i Sverige

Skattesats

29,92

32,24

Procent, 2022

Sjunde lägsta i Sverige

Andel högutbildade

48,9

29,6

Procent, 2021

Femte högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

80,4

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

9,8

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

16,6

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Nionde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,9

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

1,9

3,9

Procent, 2021

Tredje lägsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

7,8

13,9

Procent, 2021

Femte lägsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

14

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Apotekstjänst Sverige AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 275

Anställda i kommunen

Lidingö kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 2 354

Kommunens skatteintäkter

65 717

46 732

kr per invånare, 2021

Näst högsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

−5 887

9 774

kr per invånare, 2021

Tredje lägsta i Sverige

Kommunens kostnader

54 956

58 058

kr per invånare, 2021

Lidingö har landarealen 31 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den sjätte minsta i landet.

För måtten andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.