Lidingö

Lidingö stad ligger i Stockholms län och har 48 005 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det femtonde bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 368 877 kronor, vilket var den fjärde högsta i landet. Kommunalskatten i Lidingö stad är 30,07 procent 2021.

Lidingö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

48 005

35 791

Antal, 2020

Medelålder

41,4

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

1,7

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

368 877

296 484

Kronor, 2019

Fjärde högsta i Sverige

Skattesats

30,07

32,27

Procent, 2021

Sjunde lägsta i Sverige

Andel högutbildade

47,4

28,2

Procent, 2019

Fjärde högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

80,8

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

9,6

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

15,9

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Sjätte högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,3

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

2,0

4,2

Procent, 2020

Fjärde lägsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

7,4

13,4

Procent, 2020

Femte lägsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

15

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

Apotekstjänst Sverige AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

LIDINGÖ KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 3 275

Kommunens skatteintäkter

62 449

46 730

kr per invånare, 2019

Näst högsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

−6 342

9 772

kr per invånare, 2019

Tredje lägsta i Sverige

Kommunens kostnader

55 765

55 841

kr per invånare, 2019

Lidingö har landarealen 31 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den sjätte minsta i landet.

För måtten andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt.