Lidingö

Lidingö stad ligger i Stockholms län och har 48 432 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det sextonde bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 395 261 kronor, vilket var den fjärde högsta i landet. Kommunalskatten i Lidingö stad är 29,92 procent 2023.

Lidingö Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

48 432

36 281

Antal, 2022

Medelålder

42,2

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

0,6

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

395 261

314 116

Kronor, 2021

Fjärde högsta i Sverige

Skattesats

29,92

32,24

Procent, 2023

Sjunde lägsta i Sverige

Andel högutbildade

49,3

30,3

Procent, 2022

Femte högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

81,4

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

9,6

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

15,8

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Nionde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,0

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

1,8

3,8

Procent, 2022

Tredje lägsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

7,5

11,9

Procent, 2022

Sjätte lägsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

16

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Friends With Beverages AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 325

Anställda i kommunen

Lidingö kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 3 275

Kommunens skatteintäkter

69 663

46 733

kr per invånare, 2022

Näst högsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

−7 797

9 775

kr per invånare, 2022

Tredje lägsta i Sverige

Kommunens kostnader

56 835

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

11,0

12,3

Procent, 2021

Tionde lägsta i Sverige

Lidingö har landarealen 31 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den sjätte minsta i landet.

För måtten andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.