Lessebo

Lessebo kommun ligger i Kronobergs län och har en befolkning på 8 733 människor (2019). Landarealen är 415 kvadratkilometer.

Lessebo Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

8 733

35 612

Antal, 2019

Medelålder

42,0

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

-0,3

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

250 628

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,81

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

15,1

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

75,3

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

4,8

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

7,5

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

14,9

7,0

Procent, 2019

Högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

5,8

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

22,4

12,7

Procent, 2019

Tredje högsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

202

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Lessebo Paper AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

LESSEBO KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 775

Kommunens skatteintäkter

39 061

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

24 407

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

64 967

55 798

kr per invånare, 2019