Lessebo

Lessebo kommun ligger i Kronobergs län och har 8 655 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 256 533 kronor. Kommunalskatten i Lessebo kommun är 33,81 procent 2021.

Lessebo Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

8 655

35 791

Antal, 2020

Medelålder

42,0

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

−1,7

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

256 533

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,81

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

15,5

28,2

Procent, 2019

Förvärvsfrekvens

75,3

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

4,8

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

9,6

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

15,0

8,5

Procent, 2020

Näst högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

5,4

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

22,4

12,7

Procent, 2019

Tredje högsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

211

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

Lessebo Paper AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

LESSEBO KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 775

Kommunens skatteintäkter

39 061

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

24 407

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

64 905

55 841

kr per invånare, 2019

Lessebo har landarealen 413 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 95:e minsta i landet.

För måttet andel bidragsförsörjda är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel företagare är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.