Lessebo

Lessebo kommun ligger i Kronobergs län och har 8 485 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 269 818 kronor, vilket var den 27:e lägsta i landet. Kommunalskatten i Lessebo kommun är 33,81 procent 2023.

Lessebo Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

8 485

36 281

Antal, 2022

Medelålder

42,7

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−2,8

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

269 818

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,81

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

16,5

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

77,3

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

4,9

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

9,6

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

11,3

6,7

Procent, 2022

Sjunde högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

5,7

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

22,0

13,9

Procent, 2021

Femte högsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

242

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Orrefors Kosta Boda AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Lessebo kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 1 175

Kommunens skatteintäkter

41 557

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

29 244

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

68 915

58 058

kr per invånare, 2021

Lessebo har landarealen 413 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 95:e minsta i landet.

För måttet andel företagare är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.