Lessebo

Lessebo kommun ligger i Kronobergs län och har 8 342 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 284 311 kronor, vilket var den 27:e lägsta i landet. Kommunalskatten i Lessebo kommun är 33,81 procent 2024.

Lessebo Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

8 342

36 385

Antal, 2023

Medelålder

43,8

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−3,6

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

284 311

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,81

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

16,8

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

78,1

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

7,9

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

10,2

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,0

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

5,9

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

17,2

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

259

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Orrefors Kosta Boda AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Lessebo kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 781

Kommunens skatteintäkter

43 328

46 733

kr per invånare, 2022

Tionde lägsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

30 984

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

76 609

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

14,6

12,3

Procent, 2021

Lessebo har landarealen 413 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 95:e minsta i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.