Leksand

Leksands kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 15 807 människor (2019). Landarealen är 1 226 kvadratkilometer.

Leksand Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 807

35 612

Antal, 2019

Medelålder

46,1

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

1,9

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

271 010

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,45

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

21,0

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

83,3

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

8,7

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

11,7

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,5

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

4,1

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

10,6

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

62

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

CLAS OHLSON AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 975

Största offentliga arbetsgivare

LEKSANDS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 825

Kommunens skatteintäkter

46 132

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 076

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

56 797

55 798

kr per invånare, 2019