Leksand

Leksands kommun ligger i Dalarnas län och har 15 801 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 80:e bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 276 089 kronor. Kommunalskatten i Leksands kommun är 33,45 procent 2021.

Leksand Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 801

35 791

Antal, 2020

Medelålder

46,4

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

1,0

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

276 089

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,45

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

22,2

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

83,5

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

8,5

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

14,6

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,6

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

4,0

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

10,5

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

80

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

CLAS OHLSON AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 975

Anställda i kommunen

Leksands kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 154

Kommunens skatteintäkter

45 490

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 194

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

58 236

56 219

kr per invånare, 2020

Leksand har landarealen 1 221 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 79:e största i landet.

För måtten andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.