Leksand

Leksands kommun ligger i Dalarnas län och har 16 113 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 78:e bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 292 884 kronor. Kommunalskatten i Leksands kommun är 33,45 procent 2023.

Leksand Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

16 113

36 281

Antal, 2022

Medelålder

46,6

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

1,9

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

292 884

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,45

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

23,1

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

84,4

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

8,9

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

12,2

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,0

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

3,7

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

10,5

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

78

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

CLAS OHLSON AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 875

Anställda i kommunen

Leksands kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 1 775

Kommunens skatteintäkter

47 604

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 959

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

59 509

58 058

kr per invånare, 2021

Leksand har landarealen 1 221 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 79:e största i landet.

För måtten andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.