Leksand

Leksands kommun ligger i Dalarnas län och har 16 043 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 89:e bästa i Sverige. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 307 112 kronor. Kommunalskatten i Leksands kommun är 33,45 procent 2024.

Leksand Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

16 043

36 385

Antal, 2023

Medelålder

47,0

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

1,5

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

307 112

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,45

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

24,0

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

84,9

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

12,2

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

11,0

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,5

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

4,0

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

9,3

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

89

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

CLAS OHLSON AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 725

Anställda i kommunen

Leksands kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 224

Kommunens skatteintäkter

49 762

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 920

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

66 921

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

13,3

12,3

Procent, 2021

Leksand har landarealen 1 221 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 79:e största i landet.

För måtten andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.