Leksand

Leksands kommun ligger i Dalarnas län och har 16 113 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 89:e bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 292 884 kronor. Kommunalskatten i Leksands kommun är 33,45 procent 2023.

Leksand Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

16 113

36 281

Antal, 2022

Medelålder

46,8

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

1,9

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

292 884

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,45

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

24,0

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

84,4

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

8,9

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

11,0

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,0

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

3,7

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

10,5

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

89

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

CLAS OHLSON AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 875

Anställda i kommunen

Leksands kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 775

Kommunens skatteintäkter

49 762

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 920

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

62 960

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,3

12,3

Procent, 2021

Leksand har landarealen 1 221 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 79:e största i landet.

För måtten andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.