Leksand

Leksands kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 15 640 människor (2017). Landarealen är 1 226 kvadratkilometer.

Leksand Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 640

34 897

Antal, 2017

Medelålder

45,8

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

2,5

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

265 212

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,45

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

20,5

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

83,1

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

8,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

13,2

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,7

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

4,7

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

11,3

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

74

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

CLAS OHLSON AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 975

Största offentliga arbetsgivare

LEKSANDS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 775

Kommunens skatteintäkter

45 948

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 664

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

54 107

52 057

kr per invånare, 2017