Leksand

Leksands kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 15 804 människor (2018). Landarealen är 1 226 kvadratkilometer.

Leksand Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 804

35 277

Antal, 2018

Medelålder

45,9

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

3,1

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

265 212

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,45

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

21,0

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

83,1

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

8,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

11,7

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,7

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

4,4

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

11,6

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

74

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

CLAS OHLSON AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 975

Största offentliga arbetsgivare

LEKSANDS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 775

Kommunens skatteintäkter

45 099

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

10 391

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

56 498

54 233

kr per invånare, 2018