Leksand

Leksands kommun ligger i Dalarnas län och har 16 012 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 80:e bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 283 817 kronor. Kommunalskatten i Leksands kommun är 33,45 procent 2022.

Leksand Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

16 012

36 043

Antal, 2021

Medelålder

46,6

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

1,3

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

283 817

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,45

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

23,1

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

82,9

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

8,9

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

14,6

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,7

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

3,8

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

11,2

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

80

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

CLAS OHLSON AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 975

Anställda i kommunen

Leksands kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 154

Kommunens skatteintäkter

47 604

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 959

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

59 509

58 058

kr per invånare, 2021

Leksand har landarealen 1 221 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 79:e största i landet.

För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.