Landskrona

Landskrona kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 45 775 människor (2018). Landarealen är 141 kvadratkilometer.

Landskrona Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

45 775

35 277

Antal, 2018

Medelålder

41,1

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

4,1

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

241 554

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

31,42

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

18,7

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

71,2

79,1

Procent, 2017

Åttonde lägsta i Sverige

Andel företagare

4,9

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,9

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

12,5

7,0

Procent, 2018

Nionde högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

6,5

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

19,1

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

45

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

DSV ROAD AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 425

Största offentliga arbetsgivare

LANDSKRONA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 4 175

Kommunens skatteintäkter

36 814

45 530

kr per invånare, 2018

Sjätte lägsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 403

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

54 094

54 233

kr per invånare, 2018