Landskrona

Landskrona stad ligger i Skåne län och har 47 004 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det femtonde bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 284 246 kronor. Kommunalskatten i Landskrona stad är 31,42 procent 2023.

Landskrona Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

47 004

36 281

Antal, 2022

Medelålder

41,7

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

2,0

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

284 246

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

31,42

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

21,0

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

75,2

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

5,0

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

9,7

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,0

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,1

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

17,4

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

15

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

BorgWarner Sweden AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 575

Anställda i kommunen

Landskrona kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 4 375

Kommunens skatteintäkter

43 631

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 790

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

60 401

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

12,3

12,3

Procent, 2021

Landskrona har landarealen 140 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 24:e minsta i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.