Landskrona

Landskrona kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 45 286 människor (2017). Landarealen är 141 kvadratkilometer.

Landskrona Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

45 286

34 897

Antal, 2017

Medelålder

41,0

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

3,9

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

241 554

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

31,42

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

18,1

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

71,2

79,1

Procent, 2017

Åttonde lägsta i Sverige

Andel företagare

4,9

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

11,0

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

12,5

7,0

Procent, 2018

Nionde högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

6,9

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

20,0

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

45

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

DSV ROAD AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 425

Största offentliga arbetsgivare

LANDSKRONA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 4 175

Kommunens skatteintäkter

36 326

44 794

kr per invånare, 2017

Åttonde lägsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 824

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

51 922

52 057

kr per invånare, 2017