Landskrona

Landskrona stad ligger i Skåne län och har 46 488 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 26:e bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 273 608 kronor. Kommunalskatten i Landskrona stad är 31,42 procent 2022.

Landskrona Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

46 488

36 043

Antal, 2021

Medelålder

41,6

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

1,6

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

273 608

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

31,42

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

20,3

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

73,5

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

5,0

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

11,4

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

11,9

7,9

Procent, 2021

Tionde högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

5,4

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

18,2

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

26

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

BorgWarner Sweden AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 625

Anställda i kommunen

Landskrona kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 3 019

Kommunens skatteintäkter

41 110

46 732

kr per invånare, 2021

Tionde lägsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 252

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

54 400

58 058

kr per invånare, 2021

Landskrona har landarealen 140 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 24:e minsta i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.