Landskrona

Landskrona stad ligger i Skåne län och har 46 305 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 35:e bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 261 123 kronor. Kommunalskatten i Landskrona stad är 31,42 procent 2021.

Landskrona Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

46 305

35 791

Antal, 2020

Medelålder

41,4

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

2,3

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

261 123

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

31,42

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

19,6

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

73,5

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

4,9

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

9,6

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

12,5

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,7

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

17,9

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

35

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

BorgWarner Sweden AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 625

Anställda i kommunen

Landskrona kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 3 019

Kommunens skatteintäkter

38 186

46 731

kr per invånare, 2020

Sjunde lägsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 508

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

54 489

56 219

kr per invånare, 2020

Landskrona har landarealen 140 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 24:e minsta i landet.

För måttet invånare i kommunen är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.