Landskrona

Landskrona kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 46 090 människor (2019). Landarealen är 141 kvadratkilometer.

Landskrona Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

46 090

35 612

Antal, 2019

Medelålder

41,3

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

3,3

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

251 119

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

31,42

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

18,7

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

72,7

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

4,9

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

9,9

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

11,5

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,0

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

17,6

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

44

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

BorgWarner Sweden AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 425

Största offentliga arbetsgivare

LANDSKRONA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 3 975

Kommunens skatteintäkter

38 126

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 907

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

56 532

55 798

kr per invånare, 2019