Landskrona

Landskrona stad ligger i Skåne län och har 47 134 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det femtonde bästa i Sverige. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 298 900 kronor. Kommunalskatten i Landskrona stad är 31,42 procent 2024.

Landskrona Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

47 134

36 385

Antal, 2023

Medelålder

42,0

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

1,8

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

298 900

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

31,42

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

21,0

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

77,1

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

8,0

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

9,7

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,8

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

5,3

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

15,5

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

15

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

BorgWarner Sweden AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 475

Anställda i kommunen

Landskrona kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 3 009

Kommunens skatteintäkter

43 631

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 790

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

65 294

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

12,3

12,3

Procent, 2021

Landskrona har landarealen 140 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 24:e minsta i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För medelålder ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.