Laholm

Laholms kommun ligger i Hallands län och har 26 575 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 294 580 kronor. Kommunalskatten i Laholms kommun är 31,98 procent 2023.

Laholm Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

26 575

36 281

Antal, 2022

Medelålder

44,6

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

2,6

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

294 580

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

31,98

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

19,7

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

83,0

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

12,7

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

11,6

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,5

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,3

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

12,9

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

151

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

DIAB AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Laholms kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 525

Kommunens skatteintäkter

45 101

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 005

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

61 039

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

12,3

12,3

Procent, 2021

Laholm har landarealen 883 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.