Laholm

Laholms kommun ligger i Hallands län och har en befolkning på 25 491 människor (2018). Landarealen är 888 kvadratkilometer.

Laholm Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

25 491

35 277

Antal, 2018

Medelålder

44,0

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

5,4

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

258 595

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

31,40

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

17,4

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

81,0

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

9,3

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,6

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,2

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,3

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

13,7

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

89

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

DIAB AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

LAHOLMS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 225

Kommunens skatteintäkter

39 391

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 866

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

53 614

54 233

kr per invånare, 2018