Laholm

Laholms kommun ligger i Hallands län och har 26 575 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 294 580 kronor. Kommunalskatten i Laholms kommun är 31,98 procent 2023.

Laholm Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

26 575

36 281

Antal, 2022

Medelålder

44,4

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

2,6

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

294 580

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

31,98

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

19,0

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

82,0

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

9,5

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

13,1

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,5

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,3

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

13,7

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

117

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

DIAB AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Laholms kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 2 525

Kommunens skatteintäkter

42 318

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 566

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

59 395

58 058

kr per invånare, 2021

Laholm har landarealen 883 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.