Laholm

Laholms kommun ligger i Hallands län och har en befolkning på 25 903 människor (2019). Landarealen är 888 kvadratkilometer.

Laholm Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

25 903

35 612

Antal, 2019

Medelålder

44,0

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

5,0

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

268 467

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

31,98

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

17,4

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

81,4

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

9,2

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

9,6

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,0

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,1

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

13,0

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

100

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

DIAB AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

LAHOLMS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 175

Kommunens skatteintäkter

40 127

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 213

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

55 552

55 798

kr per invånare, 2019