Laholm

Laholms kommun ligger i Hallands län och har en befolkning på 25 147 människor (2017). Landarealen är 888 kvadratkilometer.

Laholm Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

25 147

34 897

Antal, 2017

Medelålder

43,9

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

5,7

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

258 595

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

31,40

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

17,1

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

81,0

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

9,3

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

12,7

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,2

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,7

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

13,6

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

89

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

DIAB AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

LAHOLMS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 225

Kommunens skatteintäkter

38 945

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 544

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

51 401

52 057

kr per invånare, 2017