Kungsör

Kungsörs kommun ligger i Västmanlands län och har en befolkning på 8 667 människor (2018). Landarealen är 203 kvadratkilometer.

Kungsör Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

8 667

35 277

Antal, 2018

Medelålder

43,2

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

3,9

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

257 274

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

32,91

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

15,1

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

75,9

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

6,9

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

11,4

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,5

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,1

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

19,8

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

197

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

GNUTTI CARLO SWEDEN AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

KUNGSÖRS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 825

Kommunens skatteintäkter

42 867

45 531

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 295

9 368

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

59 993

54 234

kr per invånare, 2018