Kungsör

Kungsörs kommun ligger i Västmanlands län och har en befolkning på 8 675 människor (2019). Landarealen är 203 kvadratkilometer.

Kungsör Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

8 675

35 612

Antal, 2019

Medelålder

43,4

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

2,9

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

266 526

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

32,91

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

15,1

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

76,8

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,4

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

11,4

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,3

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,8

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

17,9

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

91

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Gnutti Carlo Sweden AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

KUNGSÖRS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 875

Kommunens skatteintäkter

44 081

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 097

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

62 448

55 798

kr per invånare, 2019