Kungsör

Kungsörs kommun ligger i Västmanlands län och har 8 745 invånare.

Andelen företagare i Kungsörs kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 52:a bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 275 464 kronor. Kommunalskatten i Kungsörs kommun är 32,91 procent 2021.

Kungsör Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

8 745

35 791

Antal, 2020

Medelålder

43,4

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

1,7

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

275 464

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

32,91

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

15,6

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

77,4

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

6,2

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

10,2

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

11,4

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,7

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

18,2

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

52

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

Gnutti Carlo Sweden AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Kungsörs kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 721

Kommunens skatteintäkter

43 114

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

23 550

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

68 702

56 219

kr per invånare, 2020

Kungsör har landarealen 203 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 43:e minsta i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.