Kungsör

Kungsörs kommun ligger i Västmanlands län och har 8 787 invånare.

Andelen företagare i Kungsörs kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 45:e bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 282 756 kronor. Kommunalskatten i Kungsörs kommun är 32,91 procent 2022.

Kungsör Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

8 787

36 043

Antal, 2021

Medelålder

43,6

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

1,4

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

282 756

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

32,91

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

16,4

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

79,2

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

6,1

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

10,2

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,5

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,5

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

18,3

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

45

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Gnutti Carlo Sweden AB

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Kungsörs kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 925

Kommunens skatteintäkter

44 953

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

24 286

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

66 904

58 058

kr per invånare, 2021

Kungsör har landarealen 203 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 43:e minsta i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.