Kungsör

Kungsörs kommun ligger i Västmanlands län och har 8 643 invånare.

Andelen företagare i Kungsörs kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 23:e bästa i Sverige. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 307 446 kronor. Kommunalskatten i Kungsörs kommun är 32,91 procent 2024.

Kungsör Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

8 643

36 385

Antal, 2023

Medelålder

44,0

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−1,2

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

307 446

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

32,91

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

16,6

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

79,7

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

9,3

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

9,2

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,5

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

5,7

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

16,5

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

23

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Gnutti Carlo Sweden AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Kungsörs kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 710

Kommunens skatteintäkter

47 269

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

26 477

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

77 267

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

13,8

12,3

Procent, 2021

Kungsör har landarealen 203 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 43:e minsta i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.