Kungsör

Kungsörs kommun ligger i Västmanlands län och har 8 762 invånare.

Andelen företagare i Kungsörs kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 35:e bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 292 276 kronor. Kommunalskatten i Kungsörs kommun är 32,91 procent 2023.

Kungsör Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

8 762

36 281

Antal, 2022

Medelålder

43,6

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

1,0

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

292 276

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

32,91

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

16,4

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

79,2

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

6,1

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

12,9

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,9

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,3

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

17,9

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

35

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Gnutti Carlo Sweden AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Kungsörs kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 925

Kommunens skatteintäkter

44 953

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

24 286

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

66 904

58 058

kr per invånare, 2021

Kungsör har landarealen 203 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 43:e minsta i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.