Kungsbacka

Kungsbacka kommun ligger i Hallands län och har en befolkning på 83 348 människor (2018). Landarealen är 611 kvadratkilometer.

Kungsbacka Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

83 348

35 277

Antal, 2018

Medelålder

41,0

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

5,3

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

337 763

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

32,15

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

30,4

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

87,8

79,1

Procent, 2017

Tredje högsta i Sverige

Andel företagare

8,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

12,4

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,5

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

3,0

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

8,2

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

90

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

VETERANPOOLEN AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 825

Största offentliga arbetsgivare

KUNGSBACKA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 7 925

Kommunens skatteintäkter

53 806

45 530

kr per invånare, 2018

Sjätte högsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

2 709

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

55 310

54 233

kr per invånare, 2018