Kungsbacka

Kungsbacka kommun ligger i Hallands län och har en befolkning på 81 986 människor (2017). Landarealen är 611 kvadratkilometer.

Kungsbacka Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

81 986

34 897

Antal, 2017

Medelålder

41,0

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

4,8

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

329 807

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

32,15

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

30,0

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

87,8

79,1

Procent, 2017

Tredje högsta i Sverige

Andel företagare

8,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

12,7

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,5

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

3,1

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

7,9

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

103

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

VETERANPOOLEN AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 825

Största offentliga arbetsgivare

KUNGSBACKA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 7 925

Kommunens skatteintäkter

53 017

44 794

kr per invånare, 2017

Nionde högsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

2 446

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

53 863

52 057

kr per invånare, 2017