Kungsbacka

Kungsbacka kommun ligger i Hallands län och har en befolkning på 84 395 människor (2019). Landarealen är 611 kvadratkilometer.

Kungsbacka Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

84 395

35 612

Antal, 2019

Medelålder

41,2

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

4,9

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

339 211

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

32,73

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

30,4

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

87,3

79,5

Procent, 2018

Tredje högsta i Sverige

Andel företagare

8,6

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

12,4

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,2

7,0

Procent, 2019

Åttonde lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

2,8

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

7,8

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

90

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Veteranpoolen AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 075

Största offentliga arbetsgivare

KUNGSBACKA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 7 975

Kommunens skatteintäkter

55 227

46 730

kr per invånare, 2019

Åttonde högsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

3 930

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

57 363

55 798

kr per invånare, 2019