Kungsbacka

Kungsbacka kommun ligger i Hallands län och har 85 301 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 99:e bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 358 982 kronor, vilket var den fjortonde högsta i landet. Kommunalskatten i Kungsbacka kommun är 32,73 procent 2022.

Kungsbacka Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

85 301

36 043

Antal, 2021

Medelålder

41,7

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

2,3

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

358 982

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

32,73

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

32,3

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

87,0

79,6

Procent, 2021

Femte högsta i Sverige

Andel företagare

8,3

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

13,1

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,7

7,9

Procent, 2021

Femte lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

2,6

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

8,7

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

99

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Vardaga Äldreomsorg AB

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 475

Anställda i kommunen

Kungsbacka kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 8 525

Kommunens skatteintäkter

58 878

46 732

kr per invånare, 2021

Sjunde högsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

5 687

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

59 227

58 058

kr per invånare, 2021

Kungsbacka har landarealen 607 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För måtten invånare i kommunen, andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.