Kungsbacka

Kungsbacka kommun ligger i Hallands län och har 85 801 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 371 809 kronor, vilket var den trettonde högsta i landet. Kommunalskatten i Kungsbacka kommun är 32,73 procent 2024.

Kungsbacka Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

85 801

36 281

Antal, 2022

Medelålder

42,0

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

1,7

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

371 809

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

32,73

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

32,9

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

88,0

80,8

Procent, 2022

Fjärde högsta i Sverige

Andel företagare

12,3

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

12,8

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

2,6

6,4

Procent, 2023

Fjärde lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

2,5

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

8,3

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

116

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Mediq Sverige AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Kungsbacka kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 6 260

Kommunens skatteintäkter

62 369

46 733

kr per invånare, 2022

Sjunde högsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

5 030

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

58 879

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

12,7

12,3

Procent, 2021

Kungsbacka har landarealen 607 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För måtten andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.