Kungsbacka

Kungsbacka kommun ligger i Hallands län och har 84 930 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 99:e bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 348 200 kronor, vilket var den fjortonde högsta i landet. Kommunalskatten i Kungsbacka kommun är 32,73 procent 2021.

Kungsbacka Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

84 930

35 791

Antal, 2020

Medelålder

41,5

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

3,6

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

348 200

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

32,73

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

31,5

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

86,2

78,3

Procent, 2020

Femte högsta i Sverige

Andel företagare

8,5

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

13,1

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,3

8,5

Procent, 2020

Åttonde lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

2,7

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

8,4

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

99

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Veteranpoolen AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 1 925

Anställda i kommunen

Kungsbacka kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 6 075

Kommunens skatteintäkter

55 948

46 731

kr per invånare, 2020

Åttonde högsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

5 581

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

56 759

56 219

kr per invånare, 2020

Kungsbacka har landarealen 607 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För måtten invånare i kommunen, andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt.