Kungälv

Kungälvs kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 46 336 människor (2019). Landarealen är 365 kvadratkilometer.

Kungälv Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

46 336

35 612

Antal, 2019

Medelålder

41,5

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

7,0

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

325 351

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

32,92

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

24,8

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

86,7

79,5

Procent, 2018

Tionde högsta i Sverige

Andel företagare

6,6

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

10,5

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,3

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

4,2

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

10,2

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

173

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

ICA SVERIGE AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 925

Största offentliga arbetsgivare

KUNGÄLVS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 3 925

Kommunens skatteintäkter

50 721

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

6 556

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

55 199

55 798

kr per invånare, 2019