Kumla

Kumla kommun ligger i Örebro län och har 22 479 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 313 917 kronor. Kommunalskatten i Kumla kommun är 33,15 procent 2023.

Kumla Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

22 479

36 281

Antal, 2022

Medelålder

41,0

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

3,4

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

313 917

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,15

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

20,1

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

82,6

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

5,0

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

9,3

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,6

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,2

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

13,4

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

107

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Orkla Foods Sverige AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Kumla kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 475

Kommunens skatteintäkter

48 274

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 759

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

59 101

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

15,5

12,3

Procent, 2021

Tionde högsta i Sverige

Kumla har landarealen 204 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 44:e minsta i landet.

För medelålder ligger värdet relativt lågt.