Kumla

Kumla kommun ligger i Örebro län och har en befolkning på 21 506 människor (2017). Landarealen är 205 kvadratkilometer.

Kumla Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

21 506

34 897

Antal, 2017

Medelålder

40,5

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

2,3

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

282 601

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,15

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

17,1

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

83,0

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

4,9

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

11,1

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,0

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,6

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

14,3

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

68

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

FORTUM WASTE SOLUTIONS AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

KUMLA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 225

Kommunens skatteintäkter

42 989

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 664

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

53 306

52 057

kr per invånare, 2017