Kumla

Kumla kommun ligger i Örebro län och har en befolkning på 21 640 människor (2018). Landarealen är 205 kvadratkilometer.

Kumla Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

21 640

35 277

Antal, 2018

Medelålder

40,5

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

2,3

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

291 429

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,15

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

17,7

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

83,3

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

4,9

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,9

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,4

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,2

4,6

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

14,0

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

106

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Fortum Waste Solutions AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

KUMLA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 175

Kommunens skatteintäkter

44 207

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 828

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

55 546

54 233

kr per invånare, 2018