Kumla

Kumla kommun ligger i Örebro län och har en befolkning på 21 738 människor (2019). Landarealen är 205 kvadratkilometer.

Kumla Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

21 738

35 612

Antal, 2019

Medelålder

40,6

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

1,9

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

291 429

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,15

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

17,7

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

83,3

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

4,7

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

8,9

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,4

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

4,9

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

13,2

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

106

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Fortum Waste Solutions AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

KUMLA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 175

Kommunens skatteintäkter

45 533

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 574

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

57 354

55 798

kr per invånare, 2019