Kumla

Kumla kommun ligger i Örebro län och har 22 144 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 303 661 kronor. Kommunalskatten i Kumla kommun är 33,15 procent 2022.

Kumla Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

22 144

36 043

Antal, 2021

Medelålder

40,8

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

2,3

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

303 661

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,15

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

19,6

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

81,3

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

5,0

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

9,1

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,4

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

4,3

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

14,1

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

106

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Fortum Waste Solutions AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Kumla kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 877

Kommunens skatteintäkter

46 653

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 436

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

59 160

58 058

kr per invånare, 2021

Kumla har landarealen 204 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 44:e minsta i landet.

För medelålder ligger värdet relativt lågt.