Kumla

Kumla kommun ligger i Örebro län och har 22 516 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 325 852 kronor. Kommunalskatten i Kumla kommun är 33,84 procent 2024.

Kumla Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

22 516

36 385

Antal, 2023

Medelålder

41,2

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

3,0

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

325 852

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,84

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

20,1

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

83,5

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

7,3

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

9,3

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,0

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

4,4

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

12,4

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

107

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Orkla Foods Sverige AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Kumla kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 981

Kommunens skatteintäkter

48 274

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 759

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

67 323

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

15,5

12,3

Procent, 2021

Tionde högsta i Sverige

Kumla har landarealen 204 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 44:e minsta i landet.

För medelålder ligger värdet relativt lågt.