Kumla

Kumla kommun ligger i Örebro län och har 21 862 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 297 627 kronor. Kommunalskatten i Kumla kommun är 33,15 procent 2021.

Kumla Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

21 862

35 791

Antal, 2020

Medelålder

40,7

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

1,7

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

297 627

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,15

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

18,7

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

82,6

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

4,8

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

9,1

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,7

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

4,7

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

13,8

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

106

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Fortum Waste Solutions AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Kumla kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 877

Kommunens skatteintäkter

45 392

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 211

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

57 980

56 219

kr per invånare, 2020

Kumla har landarealen 204 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 44:e minsta i landet.

För medelålder ligger värdet relativt lågt.