Krokom

Krokoms kommun ligger i Jämtlands län och har en befolkning på 14 925 människor (2017). Landarealen är 6 218 kvadratkilometer.

Krokom Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

14 925

34 897

Antal, 2017

Medelålder

41,5

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

1,9

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

277 117

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,37

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

22,7

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

85,5

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

10,5

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,1

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,1

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,9

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

12,7

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

125

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

C. HALLSTRÖMS VERKSTÄDER AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

KROKOMS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 725

Kommunens skatteintäkter

42 756

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 319

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

63 816

52 057

kr per invånare, 2017