Krokom

Krokoms kommun ligger i Jämtlands län och har 15 532 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 319 257 kronor. Kommunalskatten i Krokoms kommun är 33,87 procent 2023.

Krokom Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 532

36 281

Antal, 2022

Medelålder

41,9

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

3,8

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

319 257

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,87

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

27,8

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

87,1

79,6

Procent, 2021

Fjärde högsta i Sverige

Andel företagare

10,5

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

13,1

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,2

6,7

Procent, 2022

Tionde lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,1

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

10,0

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

214

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

C. HALLSTRÖMS VERKSTÄDER AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Krokoms kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 725

Kommunens skatteintäkter

48 381

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

26 702

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

71 114

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

14,5

12,3

Procent, 2021

Krokom har landarealen 6 154 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den femtonde största i landet.

För måttet andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.