Krokom

Krokoms kommun ligger i Jämtlands län och har en befolkning på 14 858 människor (2018). Landarealen är 6 218 kvadratkilometer.

Krokom Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

14 858

35 277

Antal, 2018

Medelålder

41,6

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

0,5

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

287 241

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

33,37

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

23,6

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

85,5

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

10,5

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,8

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,1

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,3

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

12,0

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

133

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

C. HALLSTRÖMS VERKSTÄDER AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

KROKOMS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 725

Kommunens skatteintäkter

44 108

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 457

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

65 457

54 233

kr per invånare, 2018