Krokom

Krokoms kommun ligger i Jämtlands län och har 15 054 invånare.

Krokoms kommun utmärker sig med hög företagsamhet och har den fjortonde högsta andelen företagare i landet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 296 466 kronor. Kommunalskatten i Krokoms kommun är 33,87 procent 2021.

Krokom Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 054

35 791

Antal, 2020

Medelålder

41,9

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

0,9

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

296 466

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,87

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

25,2

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

87,0

79,3

Procent, 2019

Tredje högsta i Sverige

Andel företagare

10,8

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

11,8

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,1

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

4,5

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

10,4

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

161

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

C. HALLSTRÖMS VERKSTÄDER AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Krokoms kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 327

Kommunens skatteintäkter

44 693

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

25 394

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

68 873

56 219

kr per invånare, 2020

Krokom har landarealen 6 154 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den femtonde största i landet.

För måttet andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.