Krokom

Krokoms kommun ligger i Jämtlands län och har en befolkning på 14 966 människor (2019). Landarealen är 6 218 kvadratkilometer.

Krokom Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

14 966

35 612

Antal, 2019

Medelålder

41,6

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

0,8

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

289 439

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,87

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

23,6

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

86,4

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

10,5

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,8

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,5

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

4,9

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

12,0

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

133

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

C. HALLSTRÖMS VERKSTÄDER AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

KROKOMS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 675

Kommunens skatteintäkter

44 108

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 457

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

65 457

54 233

kr per invånare, 2018