Krokom

Krokoms kommun ligger i Jämtlands län och har 15 352 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 307 904 kronor. Kommunalskatten i Krokoms kommun är 33,87 procent 2022.

Krokom Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 352

36 043

Antal, 2021

Medelålder

41,9

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

3,3

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

307 904

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,87

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

26,3

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

87,1

79,6

Procent, 2021

Fjärde högsta i Sverige

Andel företagare

10,5

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

11,8

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,4

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

4,4

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

10,5

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

161

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

C. HALLSTRÖMS VERKSTÄDER AKTIEBOLAG

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Krokoms kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 1 725

Kommunens skatteintäkter

45 859

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

26 029

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

69 501

58 058

kr per invånare, 2021

Krokom har landarealen 6 154 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den femtonde största i landet.

För måttet andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.