Kristinehamn

Kristinehamns kommun ligger i Värmlands län och har 24 190 invånare.

Andelen företagare i Kristinehamns kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 259 320 kronor. Kommunalskatten i Kristinehamns kommun är 33,65 procent 2021.

Kristinehamn Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

24 190

35 791

Antal, 2020

Medelålder

45,4

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−1,9

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

259 320

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,65

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

19,1

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

75,2

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

5,6

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

9,1

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,5

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

6,1

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

19,3

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

181

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

Nordic Paper Bäckhammar AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 275

Anställda i kommunen

Kristinehamns kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 923

Kommunens skatteintäkter

44 009

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 715

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

59 541

56 219

kr per invånare, 2020

Kristinehamn har landarealen 755 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.