Kristinehamn

Kristinehamns kommun ligger i Värmlands län och har 23 817 invånare.

Andelen företagare i Kristinehamns kommun är genomsnittlig. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 291 504 kronor. Kommunalskatten i Kristinehamns kommun är 33,65 procent 2024.

Kristinehamn Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

23 817

36 385

Antal, 2023

Medelålder

46,3

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−1,5

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

291 504

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,65

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

20,4

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

78,1

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

8,5

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

8,0

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,0

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

6,2

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

17,7

11,7

Procent, 2023

Tionde högsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

105

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Kongsberg Maritime Sweden AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 275

Anställda i kommunen

Kristinehamns kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 006

Kommunens skatteintäkter

47 822

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 325

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

71 337

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

13,2

12,3

Procent, 2021

Kristinehamn har landarealen 755 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt högt.