Kristinehamn

Kristinehamns kommun ligger i Värmlands län och har 24 099 invånare.

Andelen företagare i Kristinehamns kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 268 730 kronor. Kommunalskatten i Kristinehamns kommun är 33,65 procent 2022.

Kristinehamn Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

24 099

36 043

Antal, 2021

Medelålder

45,7

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−1,0

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

268 730

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,65

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

19,6

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

74,4

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

5,6

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

9,9

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,8

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,8

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

19,9

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

111

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Nordic Paper Bäckhammar AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 275

Anställda i kommunen

Kristinehamns kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 923

Kommunens skatteintäkter

45 841

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 973

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

64 647

58 058

kr per invånare, 2021

Kristinehamn har landarealen 755 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.