Kristinehamn

Kristinehamns kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 24 650 människor (2017). Landarealen är 748 kvadratkilometer.

Kristinehamn Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

24 650

34 897

Antal, 2017

Medelålder

44,8

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

2,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

246 240

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,65

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

18,0

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

74,2

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

5,5

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,8

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,1

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,9

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

19,2

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

243

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

NORDIC PAPER BÄCKHAMMAR AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 275

Största offentliga arbetsgivare

KRISTINEHAMNS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 425

Kommunens skatteintäkter

42 410

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 914

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

54 971

52 057

kr per invånare, 2017