Kristinehamn

Kristinehamns kommun ligger i Värmlands län och har 24 053 invånare.

Andelen företagare i Kristinehamns kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 275 388 kronor. Kommunalskatten i Kristinehamns kommun är 33,65 procent 2023.

Kristinehamn Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

24 053

36 281

Antal, 2022

Medelålder

46,0

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−0,8

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

275 388

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,65

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

20,4

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

76,1

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

5,5

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

8,0

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,6

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,7

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

19,0

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

105

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Kongsberg Maritime Sweden AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 275

Anställda i kommunen

Kristinehamns kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 575

Kommunens skatteintäkter

47 822

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 325

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

66 413

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,2

12,3

Procent, 2021

Kristinehamn har landarealen 755 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.