Kristinehamn

Kristinehamns kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 24 336 människor (2018). Landarealen är 748 kvadratkilometer.

Kristinehamn Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

24 336

35 277

Antal, 2018

Medelålder

45,2

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

0,3

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

253 223

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

33,65

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

18,3

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

75,8

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,5

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,7

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,1

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,5

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

19,6

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

210

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

NORDIC PAPER BÄCKHAMMAR AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 275

Största offentliga arbetsgivare

KRISTINEHAMNS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 425

Kommunens skatteintäkter

43 713

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 575

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

58 332

54 233

kr per invånare, 2018