Kristinehamn

Kristinehamns kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 24 255 människor (2019). Landarealen är 748 kvadratkilometer.

Kristinehamn Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

24 255

35 612

Antal, 2019

Medelålder

45,2

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

-1,7

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

254 655

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,65

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

18,3

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

75,8

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,5

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,7

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,8

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,5

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

19,6

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

210

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Kongsberg Maritime Sweden AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 275

Största offentliga arbetsgivare

KRISTINEHAMNS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 525

Kommunens skatteintäkter

43 713

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 575

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

58 332

54 233

kr per invånare, 2018