Kristianstad

Kristianstads kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 84 908 människor (2018). Landarealen är 1 252 kvadratkilometer.

Kristianstad Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

84 908

35 277

Antal, 2018

Medelålder

42,0

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

2,9

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

270 670

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

32,64

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

23,4

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

77,5

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,1

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,5

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,7

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,8

4,6

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

17,0

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

136

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

HKScan Sweden AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 675

Största offentliga arbetsgivare

KRISTIANSTADS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 7 875

Kommunens skatteintäkter

42 949

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 781

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

56 809

54 233

kr per invånare, 2018