Kristianstad

Kristianstads kommun ligger i Skåne län och har 86 560 invånare.

Andelen företagare i Kristianstads kommun är genomsnittlig. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 309 227 kronor. Kommunalskatten i Kristianstads kommun är 32,64 procent 2024.

Kristianstad Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

86 560

36 385

Antal, 2023

Medelålder

42,7

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

0,4

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

309 227

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

32,64

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

25,1

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

78,8

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

9,3

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

10,1

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,3

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

5,1

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

15,8

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

217

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

HKScan Sweden AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 675

Anställda i kommunen

Kristianstads kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 6 812

Kommunens skatteintäkter

48 959

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 325

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

69 924

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

12,8

12,3

Procent, 2021

Kristianstad har landarealen 1 245 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 76:e största i landet.

För måttet andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.