Kristianstad

Kristianstads kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 85 747 människor (2019). Landarealen är 1 252 kvadratkilometer.

Kristianstad Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

85 747

35 612

Antal, 2019

Medelålder

42,1

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

3,1

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

270 670

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

32,64

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

23,4

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

77,5

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,9

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

9,5

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,7

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,6

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

16,5

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

136

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

HKScan Sweden AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 675

Största offentliga arbetsgivare

KRISTIANSTADS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 7 875

Kommunens skatteintäkter

44 005

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 125

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

58 986

55 798

kr per invånare, 2019