Kristianstad

Kristianstads kommun ligger i Skåne län och har 86 641 invånare.

Andelen företagare i Kristianstads kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 285 756 kronor. Kommunalskatten i Kristianstads kommun är 32,64 procent 2022.

Kristianstad Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

86 641

36 043

Antal, 2021

Medelålder

42,3

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

2,0

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

285 756

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

32,64

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

24,7

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

77,8

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

6,0

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

10,5

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,7

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,2

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

18,1

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

199

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

HKScan Sweden AB

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 675

Anställda i kommunen

Kristianstads kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 8 525

Kommunens skatteintäkter

46 025

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 226

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

60 356

58 058

kr per invånare, 2021

Kristianstad har landarealen 1 245 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 76:e största i landet.

För måttet andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.