Köping

Köpings kommun ligger i Västmanlands län och har en befolkning på 26 116 människor (2017). Landarealen är 608 kvadratkilometer.

Köping Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

26 116

34 897

Antal, 2017

Medelålder

43,3

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

2,9

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

262 414

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,04

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

15,0

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

77,9

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

5,2

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,2

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,7

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,1

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

18,0

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

214

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

VOLVO POWERTRAIN AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 475

Största offentliga arbetsgivare

KÖPINGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 975

Kommunens skatteintäkter

43 927

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 839

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

57 548

52 057

kr per invånare, 2017