Köping

Köpings kommun ligger i Västmanlands län och har en befolkning på 26 214 människor (2019). Landarealen är 608 kvadratkilometer.

Köping Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

26 214

35 612

Antal, 2019

Medelålder

43,2

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

1,0

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

270 636

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,04

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

15,2

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

78,4

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,2

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,8

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,0

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,3

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

17,1

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

252

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

VOLVO POWERTRAIN AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 475

Största offentliga arbetsgivare

KÖPINGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 3 175

Kommunens skatteintäkter

44 549

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 296

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

58 397

54 233

kr per invånare, 2018