Köping

Köpings kommun ligger i Västmanlands län och har 26 085 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 278 238 kronor. Kommunalskatten i Köpings kommun är 33,04 procent 2021.

Köping Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

26 085

35 791

Antal, 2020

Medelålder

43,5

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−0,1

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

278 238

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,04

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

16,0

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

78,6

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

5,3

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

7,5

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,6

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,1

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

17,1

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

277

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

VOLVO POWERTRAIN AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 1 375

Anställda i kommunen

Köpings kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 2 443

Kommunens skatteintäkter

46 284

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 994

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

62 041

56 219

kr per invånare, 2020

Köping har landarealen 604 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.