Köping

Köpings kommun ligger i Västmanlands län och har en befolkning på 26 268 människor (2018). Landarealen är 608 kvadratkilometer.

Köping Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

26 268

35 277

Antal, 2018

Medelålder

43,2

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

2,8

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

262 414

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,04

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

15,2

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

77,9

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

5,2

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,8

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,7

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,7

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

17,1

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

214

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

VOLVO POWERTRAIN AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 475

Största offentliga arbetsgivare

KÖPINGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 975

Kommunens skatteintäkter

44 549

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 296

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

58 397

54 233

kr per invånare, 2018