Köping

Köpings kommun ligger i Västmanlands län och har 26 120 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 292 707 kronor. Kommunalskatten i Köpings kommun är 33,04 procent 2023.

Köping Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

26 120

36 281

Antal, 2022

Medelålder

43,8

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−0,4

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

292 707

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,04

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

16,9

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

79,2

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

5,2

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

8,5

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,5

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,8

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

17,0

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

284

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

VOLVO POWERTRAIN AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 425

Anställda i kommunen

Köpings kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 3 525

Kommunens skatteintäkter

49 648

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 660

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

70 264

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

15,0

12,3

Procent, 2021

Köping har landarealen 604 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.