Köping

Köpings kommun ligger i Västmanlands län och har 26 133 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 282 098 kronor. Kommunalskatten i Köpings kommun är 33,04 procent 2023.

Köping Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

26 133

36 043

Antal, 2021

Medelålder

43,6

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−0,5

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

282 098

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,04

32,23

Procent, 2023

Andel högutbildade

16,5

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

79,2

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

5,2

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

9,7

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,5

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,0

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

17,5

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

286

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

VOLVO POWERTRAIN AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 425

Anställda i kommunen

Köpings kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 3 525

Kommunens skatteintäkter

47 763

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 441

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

67 144

58 058

kr per invånare, 2021

Köping har landarealen 604 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.