Knivsta

Knivsta kommun ligger i Uppsala län och har 20 133 invånare.

Andelen företagare i Knivsta kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 80:e bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 373 304 kronor, vilket var den tolfte högsta i landet. Kommunalskatten i Knivsta kommun är 32,62 procent 2023.

Knivsta Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

20 133

36 281

Antal, 2022

Medelålder

37,2

41,7

År, 2022

Lägsta i Sverige

Befolkningsökning

6,9

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Fjärde högsta i Sverige

Medianinkomst

373 304

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

32,62

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

38,2

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

87,1

80,8

Procent, 2022

Tionde högsta i Sverige

Andel företagare

9,4

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

12,9

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,2

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

2,0

3,8

Procent, 2022

Åttonde lägsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

8,3

11,9

Procent, 2022

Nionde lägsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

80

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Storbutiken i Knivsta AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Knivsta kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 475

Kommunens skatteintäkter

56 292

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

8 701

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

61 027

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

12,8

12,3

Procent, 2021

Knivsta har landarealen 282 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 60:e minsta i landet.

För måtten andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt.