Knivsta

Knivsta kommun ligger i Uppsala län och har en befolkning på 18 064 människor (2017). Landarealen är 283 kvadratkilometer. Knivsta blev en egen kommun 2003. Tidigare var Knivsta en del av Uppsala kommun.

 

Knivsta Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

18 064

34 897

Antal, 2017

Medelålder

36,3

41,2

År, 2017

Lägsta i Sverige

Befolkningsökning

12,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Högsta i Sverige

Medianinkomst

338 730

278 954

Kronor, 2017

Nionde högsta i Sverige

Skattesats

33,32

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

35,0

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

87,4

79,1

Procent, 2017

Fjärde högsta i Sverige

Andel företagare

7,5

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

12,3

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,2

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

2,8

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

7,2

13,3

Procent, 2017

Åttonde lägsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

33

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

KNIVSTA PASTORAT

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 75

Största offentliga arbetsgivare

KNIVSTA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 225

Kommunens skatteintäkter

47 490

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

6 318

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

52 422

52 057

kr per invånare, 2017