Knivsta

Knivsta kommun ligger i Uppsala län och har 19 818 invånare.

Andelen företagare i Knivsta kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 97:e bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 367 890 kronor, vilket var den nionde högsta i landet. Kommunalskatten i Knivsta kommun är 32,62 procent 2023.

Knivsta Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

19 818

36 043

Antal, 2021

Medelålder

37,0

41,6

År, 2021

Lägsta i Sverige

Befolkningsökning

5,9

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

367 890

304 068

Kronor, 2020

Nionde högsta i Sverige

Skattesats

32,62

32,23

Procent, 2023

Andel högutbildade

37,5

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

86,4

79,6

Procent, 2021

Åttonde högsta i Sverige

Andel företagare

6,9

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

12,1

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,2

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

2,0

3,9

Procent, 2021

Sjätte lägsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

8,6

13,9

Procent, 2021

Tionde lägsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

97

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Storbutiken i Knivsta AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Knivsta kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 1 475

Kommunens skatteintäkter

55 065

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

6 823

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

59 088

58 058

kr per invånare, 2021

Knivsta har landarealen 282 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 60:e minsta i landet.

För måtten andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt.