Knivsta

Knivsta kommun ligger i Uppsala län och har 19 106 invånare.

Andelen företagare i Knivsta kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 359 359 kronor, vilket var den nionde högsta i landet. Kommunalskatten i Knivsta kommun är 32,62 procent 2022.

Knivsta Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

19 106

35 791

Antal, 2020

Medelålder

36,9

41,4

År, 2020

Lägsta i Sverige

Befolkningsökning

5,8

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

359 359

296 484

Kronor, 2019

Nionde högsta i Sverige

Skattesats

32,62

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

36,8

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

86,2

78,3

Procent, 2020

Sjätte högsta i Sverige

Andel företagare

7,1

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

11,1

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,1

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

2,1

4,2

Procent, 2020

Sjunde lägsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

8,4

13,4

Procent, 2020

Tionde lägsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

105

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Vardaga Äldreomsorg AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Knivsta kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 009

Kommunens skatteintäkter

52 819

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

7 932

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

59 642

56 219

kr per invånare, 2020

Knivsta har landarealen 282 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 60:e minsta i landet.

För måtten andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt.