Knivsta

Knivsta kommun ligger i Uppsala län och har en befolkning på 18 835 människor (2019). Landarealen är 283 kvadratkilometer. Knivsta blev en egen kommun 2003. Tidigare var Knivsta en del av Uppsala kommun.

 

Knivsta Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

18 835

35 612

Antal, 2019

Medelålder

36,7

41,3

År, 2019

Lägsta i Sverige

Befolkningsökning

8,7

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Fjärde högsta i Sverige

Medianinkomst

351 244

288 880

Kronor, 2018

Nionde högsta i Sverige

Skattesats

33,32

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

36,1

28,2

Procent, 2019

Förvärvsfrekvens

87,2

79,5

Procent, 2018

Fjärde högsta i Sverige

Andel företagare

7,1

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

12,6

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,2

7,0

Procent, 2019

Sjunde lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

2,4

4,4

Procent, 2019

Nionde lägsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

7,7

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

29

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

KNIVSTA PASTORAT

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 75

Största offentliga arbetsgivare

KNIVSTA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 225

Kommunens skatteintäkter

52 184

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

8 492

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

60 364

55 841

kr per invånare, 2019