Knivsta

Knivsta kommun ligger i Uppsala län och har en befolkning på 18 720 människor (2018). Landarealen är 283 kvadratkilometer. Knivsta blev en egen kommun 2003. Tidigare var Knivsta en del av Uppsala kommun.

 

Knivsta Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

18 720

35 277

Antal, 2018

Medelålder

36,4

41,2

År, 2018

Lägsta i Sverige

Befolkningsökning

11,0

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Näst högsta i Sverige

Medianinkomst

351 244

288 880

Kronor, 2018

Nionde högsta i Sverige

Skattesats

33,32

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

35,5

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

87,2

79,5

Procent, 2018

Fjärde högsta i Sverige

Andel företagare

7,5

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

12,1

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,2

7,0

Procent, 2019

Sjunde lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

2,6

4,6

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

7,6

13,3

Procent, 2018

Åttonde lägsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

29

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

KNIVSTA PASTORAT

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 75

Största offentliga arbetsgivare

KNIVSTA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 225

Kommunens skatteintäkter

48 558

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

7 027

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

57 083

54 233

kr per invånare, 2018