Klippan

Klippans kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 17 462 människor (2017). Landarealen är 377 kvadratkilometer.

Klippan Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

17 462

34 897

Antal, 2017

Medelålder

42,8

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

4,4

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

238 950

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

31,93

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

13,2

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

75,8

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

7,0

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,1

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,2

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

8,1

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

16,0

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

137

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

TINDRA PERSONLIG ASSISTANS AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

KLIPPANS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 725

Kommunens skatteintäkter

36 905

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 477

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

51 799

52 057

kr per invånare, 2017