Klippan

Klippans kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 17 756 människor (2019). Landarealen är 377 kvadratkilometer.

Klippan Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

17 756

35 612

Antal, 2019

Medelålder

42,8

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

3,1

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

247 020

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

31,93

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

13,7

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

76,5

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,6

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

10,9

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,5

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

7,2

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

16,0

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

92

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

ER Work Power AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

KLIPPANS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 725

Kommunens skatteintäkter

39 022

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 566

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

54 553

55 798

kr per invånare, 2019