Klippan

Klippans kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 17 600 människor (2018). Landarealen är 377 kvadratkilometer.

Klippan Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

17 600

35 277

Antal, 2018

Medelålder

42,9

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

4,0

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

238 950

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

31,93

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

13,7

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

75,8

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

7,0

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,9

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,2

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

7,7

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

16,7

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

137

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

TINDRA PERSONLIG ASSISTANS AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

KLIPPANS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 725

Kommunens skatteintäkter

37 891

45 531

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 583

9 368

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

52 118

54 234

kr per invånare, 2018