Klippan

Klippans kommun ligger i Skåne län och har 17 865 invånare.

Andelen företagare i Klippans kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 275 656 kronor. Kommunalskatten i Klippans kommun är 31,93 procent 2023.

Klippan Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

17 865

36 281

Antal, 2022

Medelålder

43,0

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

0,6

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

275 656

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

31,93

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

14,8

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

78,2

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

9,8

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

12,0

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,0

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

6,3

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

15,5

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

165

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Boxflow Staffing Syd AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 375

Anställda i kommunen

Klippans kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 175

Kommunens skatteintäkter

43 741

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 232

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

61 139

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

14,1

12,3

Procent, 2021

Klippan har landarealen 374 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 81:a minsta i landet.

Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.