Klippan

Klippans kommun ligger i Skåne län och har 17 783 invånare.

Andelen företagare i Klippans kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 64:e bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 266 788 kronor. Kommunalskatten i Klippans kommun är 31,93 procent 2022.

Klippan Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

17 783

36 043

Antal, 2021

Medelålder

43,0

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

1,0

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

266 788

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

31,93

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

14,6

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

77,4

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

6,5

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

10,2

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,3

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

6,4

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

16,1

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

64

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Boxflow Staffing Syd AB

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 375

Anställda i kommunen

Klippans kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 2 175

Kommunens skatteintäkter

41 442

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 033

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

59 547

58 058

kr per invånare, 2021

Klippan har landarealen 374 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 81:a minsta i landet.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.