Kiruna

Kiruna kommun ligger i Norrbottens län och har 22 423 invånare.

Andelen företagare i Kiruna kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 357 836 kronor, vilket var den 24:e högsta i landet. Kommunalskatten i Kiruna kommun är 34,39 procent 2023.

Kiruna Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

22 423

36 281

Antal, 2022

Medelålder

42,8

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−1,9

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

357 836

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

34,39

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

19,4

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

85,9

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

8,9

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

12,4

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

2,8

6,7

Procent, 2022

Näst lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

2,9

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

8,3

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

276

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

LAST & TERRÄNG HÄGGROTHS TRAKTOR AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 325

Anställda i kommunen

Kiruna kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 425

Kommunens skatteintäkter

66 643

46 733

kr per invånare, 2022

Tredje högsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 434

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

73 304

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

14,3

12,3

Procent, 2021

Kiruna har landarealen 19 163 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den största i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.