Kiruna

Kiruna kommun ligger i Norrbottens län och har en befolkning på 23 116 människor (2017). Landarealen är 19 371 kvadratkilometer.

Kiruna Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

23 116

34 897

Antal, 2017

Medelålder

42,2

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

-0,5

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

316 246

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

34,39

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

17,3

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

86,6

79,1

Procent, 2017

Nionde högsta i Sverige

Andel företagare

5,2

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

13,4

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,3

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

3,9

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

9,2

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

274

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

LAST & TERRÄNG HÄGGROTHS TRAKTOR AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 275

Största offentliga arbetsgivare

KIRUNA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 375

Kommunens skatteintäkter

58 860

44 794

kr per invånare, 2017

Tredje högsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

5 454

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

61 161

52 057

kr per invånare, 2017