Kinda

Kinda kommun ligger i Östergötlands län och har 10 068 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 296 714 kronor. Kommunalskatten i Kinda kommun är 33,00 procent 2023.

Kinda Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 068

36 281

Antal, 2022

Medelålder

45,3

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

1,3

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

296 714

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,00

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

20,6

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

84,4

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

8,7

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

8,3

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,6

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,3

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

11,9

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

234

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Sofidel Sweden AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Kinda kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 075

Kommunens skatteintäkter

47 851

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 889

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

66 105

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

12,9

12,3

Procent, 2021

Kinda har landarealen 1 129 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 90:e största i landet.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt.