Kinda

Kinda kommun ligger i Östergötlands län och har en befolkning på 9 940 människor (2019). Landarealen är 1 135 kvadratkilometer.

Kinda Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 940

35 612

Antal, 2019

Medelålder

45,1

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

0,7

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

271 254

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

32,50

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

18,0

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

83,6

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

9,0

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

7,8

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,6

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,0

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

11,7

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

160

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Sofidel Sweden AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

KINDA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 975

Kommunens skatteintäkter

43 022

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 623

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

59 720

55 798

kr per invånare, 2019