Kinda

Kinda kommun ligger i Östergötlands län och har 9 991 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 277 918 kronor. Kommunalskatten i Kinda kommun är 33,00 procent 2021.

Kinda Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 991

35 791

Antal, 2020

Medelålder

45,2

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

1,1

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

277 918

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,00

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

19,3

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

84,0

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

9,1

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

10,4

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,5

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

4,6

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

11,9

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

250

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

Sofidel Sweden AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Kinda kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 747

Kommunens skatteintäkter

42 657

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 643

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

59 038

56 219

kr per invånare, 2020

Kinda har landarealen 1 129 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 90:e största i landet.

För måttet andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.