Kinda

Kinda kommun ligger i Östergötlands län och har 10 048 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 284 320 kronor. Kommunalskatten i Kinda kommun är 33,00 procent 2022.

Kinda Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 048

36 043

Antal, 2021

Medelålder

45,3

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

1,3

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

284 320

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,00

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

20,0

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

84,4

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

8,7

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

10,4

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,0

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

4,6

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

12,1

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

276

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Sofidel Sweden AB

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Kinda kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 1 075

Kommunens skatteintäkter

45 557

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 381

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

60 575

58 058

kr per invånare, 2021

Kinda har landarealen 1 129 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 90:e största i landet.

För måttet andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.