Kinda

Kinda kommun ligger i Östergötlands län och har en befolkning på 9 882 människor (2017). Landarealen är 1 135 kvadratkilometer.

Kinda Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 882

34 897

Antal, 2017

Medelålder

44,8

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

0,9

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

261 264

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

31,65

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

17,5

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

83,6

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

9,6

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,9

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,4

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,6

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

12,0

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

182

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

SOFIDEL SWEDEN AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

KINDA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 925

Kommunens skatteintäkter

41 205

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 225

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

55 003

52 057

kr per invånare, 2017