Kinda

Kinda kommun ligger i Östergötlands län och har en befolkning på 9 915 människor (2018). Landarealen är 1 135 kvadratkilometer.

Kinda Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 915

35 277

Antal, 2018

Medelålder

44,9

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

1,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

269 990

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

31,65

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

18,0

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

83,6

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

9,6

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,8

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,4

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,3

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

12,2

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

160

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

SOFIDEL SWEDEN AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

KINDA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 925

Kommunens skatteintäkter

41 903

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 443

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

56 862

54 233

kr per invånare, 2018