Kävlinge

Kävlinge kommun ligger i Skåne län och har 32 470 invånare.

Andelen företagare i Kävlinge kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 82:a bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 355 000 kronor. Kommunalskatten i Kävlinge kommun är 29,69 procent 2023.

Kävlinge Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

32 470

36 281

Antal, 2022

Medelålder

40,7

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

2,4

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

355 000

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

29,69

32,24

Procent, 2023

Femte lägsta i Sverige

Andel högutbildade

33,6

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

85,2

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

6,5

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

11,0

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,4

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

3,3

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

10,4

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

82

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Ekens Assistans AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Kävlinge kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 975

Kommunens skatteintäkter

49 582

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 067

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

53 584

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

12,3

12,3

Procent, 2021

Kävlinge har landarealen 152 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 30:e minsta i landet.

För måttet andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens kostnader.