Kävlinge

Kävlinge kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på nästan 31 491 människor (2018). Landarealen är 154 kvadratkilometer.

Kävlinge Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

31 491

35 277

Antal, 2018

Medelålder

40,0

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

4,6

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

319 353

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

29,69

32,28

Procent, 2020

Femte lägsta i Sverige

Andel högutbildade

30,0

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

85,0

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

11,1

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,7

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

3,9

4,6

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

10,4

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

12

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Ekens Assistans AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

KÄVLINGE KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 025

Kommunens skatteintäkter

42 561

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

5 260

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

47 790

54 233

kr per invånare, 2018

Sjunde lägsta i Sverige