Kävlinge

Kävlinge kommun ligger i Skåne län och har 32 341 invånare.

Andelen företagare i Kävlinge kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 44:e bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 340 728 kronor. Kommunalskatten i Kävlinge kommun är 29,69 procent 2022.

Kävlinge Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

32 341

36 043

Antal, 2021

Medelålder

40,5

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

2,7

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

340 728

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

29,69

32,24

Procent, 2022

Femte lägsta i Sverige

Andel högutbildade

32,7

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

85,2

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

6,5

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

10,9

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,5

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

3,4

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

10,9

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

44

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Ekens Assistans AB

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Kävlinge kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 1 975

Kommunens skatteintäkter

46 486

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

8 712

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

52 322

58 058

kr per invånare, 2021

Kävlinge har landarealen 152 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 30:e minsta i landet.

För måttet andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens kostnader.