Kävlinge

Kävlinge kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på nästan 30 959 människor (2017). Landarealen är 154 kvadratkilometer.

Kävlinge Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

30 959

34 897

Antal, 2017

Medelålder

39,9

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

3,9

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

309 000

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

29,69

32,19

Procent, 2019

Sjätte lägsta i Sverige

Andel högutbildade

29,4

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

84,9

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

6,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,6

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,5

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

4,2

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

10,2

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

4

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

EKENS ASSISTANS AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

KÄVLINGE KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 075

Kommunens skatteintäkter

42 248

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

5 117

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

46 973

52 057

kr per invånare, 2017