Kävlinge

Kävlinge kommun ligger i Skåne län och har 32 020 invånare.

Andelen företagare i Kävlinge kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det fjortonde bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 329 087 kronor. Kommunalskatten i Kävlinge kommun är 29,69 procent 2021.

Kävlinge Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

32 020

35 791

Antal, 2020

Medelålder

40,3

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

3,4

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

329 087

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

29,69

32,27

Procent, 2021

Femte lägsta i Sverige

Andel högutbildade

31,7

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

85,0

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

6,6

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

10,9

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,2

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

3,6

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

10,7

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

14

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

Ekens Assistans AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Kävlinge kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 686

Kommunens skatteintäkter

43 871

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

8 647

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

55 357

56 219

kr per invånare, 2020

Kävlinge har landarealen 152 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 30:e minsta i landet.

För måttet andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För medelålder ligger värdet relativt lågt.