Kävlinge

Kävlinge kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på nästan 31 705 människor (2019). Landarealen är 154 kvadratkilometer.

Kävlinge Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

31 705

35 612

Antal, 2019

Medelålder

40,2

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

3,8

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

319 353

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

29,69

32,28

Procent, 2020

Femte lägsta i Sverige

Andel högutbildade

30,0

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

85,0

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,6

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

11,1

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,7

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

3,7

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

10,1

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

12

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Ekens Assistans AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

KÄVLINGE KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 025

Kommunens skatteintäkter

43 760

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

6 506

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

58 788

55 798

kr per invånare, 2019