Karlstad

Karlstads kommun ligger i Värmlands län och har 97 233 invånare.

Kommunen har den artonde lägsta andelen företagare i landet. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 324 643 kronor. Kommunalskatten i Karlstads kommun är 32,95 procent 2024.

Karlstad Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

97 233

36 385

Antal, 2023

Medelålder

41,9

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

2,5

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

324 643

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

32,95

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

33,9

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

80,5

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

7,0

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

9,5

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,4

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

3,7

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

11,7

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

140

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Valmet Aktiebolag

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 725

Anställda i kommunen

Karlstads kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 6 938

Kommunens skatteintäkter

50 899

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

10 249

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

62 061

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

12,7

12,3

Procent, 2021

Karlstad har landarealen 1 168 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 84:e största i landet.

För måtten invånare i kommunen och andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt lågt.