Karlstad

Karlstads kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 91 120 människor (2017). Landarealen är 1 165 kvadratkilometer.

Karlstad Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

91 120

34 897

Antal, 2017

Medelålder

41,5

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

3,1

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

275 864

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

32,95

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

30,3

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

78,5

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

4,6

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,0

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,8

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

4,7

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

13,0

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

64

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

VALMET AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 725

Största offentliga arbetsgivare

KARLSTADS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 7 725

Kommunens skatteintäkter

45 997

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

7 048

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

51 153

52 057

kr per invånare, 2017