Karlstad

Karlstads kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 92 497 människor (2018). Landarealen är 1 165 kvadratkilometer.

Karlstad Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

92 497

35 277

Antal, 2018

Medelålder

41,5

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

3,6

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

284 103

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

32,95

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

30,9

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

78,5

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

4,6

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,6

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,8

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

4,4

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

12,6

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

101

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

VALMET AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 725

Största offentliga arbetsgivare

KARLSTADS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 7 725

Kommunens skatteintäkter

46 697

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

6 993

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

53 525

54 233

kr per invånare, 2018