Karlstad

Karlstads kommun ligger i Värmlands län och har 94 828 invånare.

Kommunen har den sextonde lägsta andelen företagare i landet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 292 673 kronor. Kommunalskatten i Karlstads kommun är 32,95 procent 2021.

Karlstad Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

94 828

35 791

Antal, 2020

Medelålder

41,5

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

4,1

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

292 673

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

32,95

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

32,3

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

78,6

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

4,4

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

10,6

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,6

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

3,9

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

12,9

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

128

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Valmet Aktiebolag

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 725

Anställda i kommunen

Karlstads kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 6 624

Kommunens skatteintäkter

46 033

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 854

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

53 145

56 219

kr per invånare, 2020

Karlstad har landarealen 1 168 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 84:e största i landet.

För måtten invånare i kommunen och andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel företagare och andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt lågt.