Karlstad

Karlstads kommun ligger i Värmlands län och har 96 466 invånare.

Kommunen har den femtonde lägsta andelen företagare i landet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 310 187 kronor. Kommunalskatten i Karlstads kommun är 32,95 procent 2023.

Karlstad Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

96 466

36 281

Antal, 2022

Medelålder

41,7

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

2,7

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

310 187

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

32,95

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

33,9

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

79,0

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

4,5

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

9,5

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,8

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

3,5

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

13,0

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

140

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Valmet Aktiebolag

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 725

Anställda i kommunen

Karlstads kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 8 175

Kommunens skatteintäkter

50 899

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

10 249

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

57 651

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

12,7

12,3

Procent, 2021

Karlstad har landarealen 1 168 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 84:e största i landet.

För måtten invånare i kommunen och andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt lågt.