Karlskrona

Karlskrona kommun ligger i Blekinge län och har en befolkning på 66 666 människor (2017). Landarealen är 1 047 kvadratkilometer.

Karlskrona Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

66 666

34 897

Antal, 2017

Medelålder

41,7

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

3,6

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

269 883

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,69

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

28,4

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

78,3

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

4,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,5

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,9

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

4,9

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

13,6

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

211

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

NKT HV CABLES AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 825

Största offentliga arbetsgivare

KARLSKRONA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 6 175

Kommunens skatteintäkter

44 831

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 658

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

55 834

52 057

kr per invånare, 2017