Karlskrona

Karlskrona kommun ligger i Blekinge län och har 66 708 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 295 629 kronor. Kommunalskatten i Karlskrona kommun är 33,69 procent 2022.

Karlskrona Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

66 708

36 043

Antal, 2021

Medelålder

42,4

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

0,0

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

295 629

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,69

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

31,0

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

79,6

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

4,9

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

8,2

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,0

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

3,8

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

13,0

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

235

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

NKT HV Cables AB

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 925

Anställda i kommunen

Karlskrona kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 6 575

Kommunens skatteintäkter

49 045

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 713

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

60 392

58 058

kr per invånare, 2021

Karlskrona har landarealen 1 043 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 102:a största i landet.

För måttet andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.