Karlskrona

Karlskrona kommun ligger i Blekinge län och har en befolkning på 66 622 människor (2019). Landarealen är 1 047 kvadratkilometer.

Karlskrona Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

66 622

35 612

Antal, 2019

Medelålder

42,1

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

0,5

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

278 340

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,69

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

29,0

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

78,9

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

4,7

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

7,8

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,7

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

4,3

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

12,6

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

234

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

NKT HV Cables AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 775

Största offentliga arbetsgivare

KARLSKRONA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 6 325

Kommunens skatteintäkter

46 804

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 712

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

58 014

55 798

kr per invånare, 2019