Karlskrona

Karlskrona kommun ligger i Blekinge län och har en befolkning på 66 675 människor (2018). Landarealen är 1 047 kvadratkilometer.

Karlskrona Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

66 675

35 277

Antal, 2018

Medelålder

41,9

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

2,0

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

269 883

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,69

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

29,0

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

78,3

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

4,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,8

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,9

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

4,6

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

13,4

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

211

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

NKT HV CABLES AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 825

Största offentliga arbetsgivare

KARLSKRONA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 6 175

Kommunens skatteintäkter

46 106

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 752

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

58 114

54 233

kr per invånare, 2018