Karlskrona

Karlskrona kommun ligger i Blekinge län och har 66 515 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 286 135 kronor. Kommunalskatten i Karlskrona kommun är 33,69 procent 2021.

Karlskrona Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

66 515

35 791

Antal, 2020

Medelålder

42,3

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−0,2

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

286 135

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,69

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

30,2

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

78,8

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

4,9

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

8,2

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,7

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

4,0

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

12,8

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

203

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

NKT HV Cables AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 825

Anställda i kommunen

Karlskrona kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 5 242

Kommunens skatteintäkter

46 658

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 992

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

58 519

56 219

kr per invånare, 2020

Karlskrona har landarealen 1 043 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 102:a största i landet.

För måttet andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.