Karlskrona

Karlskrona kommun ligger i Blekinge län och har 66 682 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 305 699 kronor. Kommunalskatten i Karlskrona kommun är 33,69 procent 2023.

Karlskrona Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

66 682

36 281

Antal, 2022

Medelålder

42,7

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

0,1

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

305 699

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,69

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

31,8

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

80,7

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

7,5

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

8,9

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,6

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

3,6

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

12,4

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

222

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

NKT HV Cables AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 925

Anställda i kommunen

Karlskrona kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 6 575

Kommunens skatteintäkter

51 898

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 042

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

63 540

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,0

12,3

Procent, 2021

Karlskrona har landarealen 1 043 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 102:a största i landet.

För måttet andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.